เกี่ยวกับเรา

Moneywecan คือใคร…?

Moneywecan คือผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้กู้สามารถทำการขอกู้ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

Give your Financial a Fair chance.

มันนี่วีแคนแก้ปัญหาการจัดหาแหล่งเงินทุน

โดยในปัจจุบัน ทาง Moneywecan ได้เริ่มต้นบริการแรกคือ การใช้หลักทรัพย์ (หุ้น) มาเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในการกู้

นอกจากนั้น เรายังเป็นตัวกลางในการจับคู่ให้ผู้ที่ต้องการปล่อยเงินกู้โดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน ให้มาเจอกับผู้กู้โดยตรง เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมมากขึ้น

มันนี่วีแคนตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงิน
มันนี่วีแคนลดขั้นตอนความยุ่งยาก

เพื่อดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล และลดขั้นตอนความยุ่งยากในการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อธุรกิจของผู้กู้ และช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่จูงใจมากกว่า

 

"เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน
ที่สนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้กู้รายย่อย
สร้างกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ SME ที่แข็งแกร่ง และลดความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อนักลงทุน
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ระบบ ตลาดสินเชื่อออนไลน์ ที่ยั่งยืน "

Financial Access In Reach.