เกี่ยวกับเรา | MoneyWeCan

เกี่ยวกับเรา

Moneywecan คือใคร…?

Moneywecan คือผู้ให้ บริการตลาดสินเชื่อออนไลน์ เพื่อการกู้ยืมเงินแบบ Debt Crowdfunding เราเป็นตัวกลางจับคู่ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ นักลงทุน ให้มาเจอกันโดยตรง เพื่อลดความได้เปรียบ-เสียเปรียบในกระบวนการจัดหาแหล่งเงินทุน

Give your Financial a Fair chance.

มันนี่วีแคนแก้ปัญหาการจัดหาแหล่งเงินทุน

แม้ว่าธุรกิจ SME จะมีสัดส่วนมากที่สุดในประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจเหล่านี้ กลับต้องพบกับปัญหาการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ไม่สิ้นสุด

บริการตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินขอทั้ง ผู้ประกอบการ และ นักลงทุน บนแพลทฟอร์มของเรา

มันนี่วีแคนตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงิน
มันนี่วีแคนลดขั้นตอนความยุ่งยาก

เพื่อดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล และลดขั้นตอนความยุ่งยากในการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อธุรกิจของ SME และช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่จูงใจมากกว่า

 

"เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน ที่สนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ สร้างกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ SME ที่แข็งแกร่ง และลดความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อนักลงทุน มุ่งมั่นสร้างสรรค์ระบบ ตลาดสินเชื่อออนไลน์ ที่ยั่งยืน "

Financial Access In Reach.