BLOCKCHAIN คืออะไร สำคัญอย่างไรกับชีวิตยุคดิจิตอล - Moneywecan

BLOCKCHAIN คืออะไร สำคัญอย่างไรกับชีวิตยุคดิจิตอล

by Donlaya C.
February 18th, 2019 • 3 minutes to read

BLOCKCHAIN

เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากก็คือ Blockchain นับเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบัน บ้างก็เปรียบเทียบว่า Blockchain กำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกเหมือนยุคที่อินเตอร์เน็ตกำลังเริ่มนำมาใช้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางการเงินหรือ Fintech

BLOCKCHAIN คืออะไร

Blockchain คือ เทคโนโลยีโครงข่ายที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในการใช้งาน โดยการเชื่อมต่อภายในโครงข่ายโดยตรง ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่มีตัวกลาง

ยกตัวอย่างโครงข่าย Blockchain หรือบล็อคเชนง่ายๆ เปรียบเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่สร้างขึ้นสำหรับการกระจายข้อมูลเก็บไว้ในชิ้นส่วนโซ่ (Block) ที่ต่อกัน ทำให้ข้อมูลถูกปกป้องจากการเปลี่ยนแปลง และการปลอมแปลงได้

โดยนอกจากองค์ประกอบที่สำคัญของ Blockchain อย่าง Block และ Chain ที่เปรียบเสมือนตัวเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ใช้งาน ยังมีส่วนประกอบสำคัญอีก 2 อย่าง ที่ทำให้ Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลก และชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดไปโดยสิ้นเชิง ได้แก่

1. Consensus หรือ การตกลงร่วมกัน เป็นการกำหนดข้อตกลงด้วยอัลกอริทึมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องกฏและเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่ายของผู้ใช้

2. Validation หรือ การตรวจสอบ ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นร่วมกันในกลุ่มผู้ใช้งาน กระบวนการตรวจสอบจะต้องเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด

เมื่อครบองค์ประกอบของ Blockchain แล้ว เมื่อมีการทำธุรกรรมใดๆ แล้วซึ่ง Block จะถูกสร้างขึ้น ก็จะเข้าสู่กระบวนการเชื่อมโยง Block นั้นเข้ากับห่วงโซ่หรือ Chain ที่ได้มีการผูกรวมกัน มีการยืนยันตัวตนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ซึ่งข้อมูลใดๆ ที่สร้างใหม่จะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ใช้คนอื่นๆ (Consensus) ในห่วงโซ่ และจะผ่านการตรวจสอบโดยระบบ (Validation) จึงทำให้เทคโนโลยี Blockchain ได้รับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความถูกต้องสูงนั่นเอง

แล้ว Blockchain สำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวันของเรา ?

ปัจจุบัน Blockchain ในไทย ถูกนำมาใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมทางการเงิน เพื่อเป็นโครงข่ายการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางอย่าง สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือสำนักชำระบัญชี Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยลดขั้นตอนในการทำธุรกรรมทางการเงิน ให้ธุรกรรมการเงินสามารถสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและยังช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อีกด้วย

โดยสามารถป้องกันการจะช่วยป้องกันการปลอมแปลง แอบอ้างการนำข้อมูลไปใช้ รวมถึงการฉ้อโกงออนไลน์ เป็นต้น ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมทางการเงินที่ใช้ Technology Blockchain เข้ามาสร้างนวัตกรรม เสริมสร้างความปลอดภัย และโปร่งใสให้แก่ผู้ใช้บริการอย่าง การกู้ยืมเงินแบบ P2P Lending เป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : P2P Lending คืออะไร แหล่งกู้เงินแห่งใหม่ ที่คนไทยต้องรู้จัก

นอกจากนี้เทคโนโลยี Blockchain ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทางการแพทย์ ในการบันทึกระเบียนการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ การบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เช่น การจัดการผู้มีสิทธิเข้าถึงระบบ การบันทึกข้อมูลการผลิตและขนส่งอาหาร หรือการเก็บสถิติการเลือกตั้ง เป็นต้น

Technology Blockchain ดียังไง ?

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการใช้เทคโนโลยี Blockchain ให้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆ ก็เพื่อการลดหน้าที่ของ ตัวกลาง หรือเรียกว่าเป็นการ Decentralization หรือการกระจายอำนาจให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง

ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลและการทำงานของตัวกลาง ธุรกรรมต่างๆ สามารถทำได้อย่างโปร่งใสมากขึ้น และเนื่องจากไม่มีตัวกลางที่เป็นศูนย์กลางทั้งหมด กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถทำได้อย่างยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ และลดข้อจำกัดต่างๆ ไปได้มากทีเดียว

SHARE
49
SHARES