Hard Skill คืออะไร มีทักษะจำเป็นอะไรบ้างที่มนุษย์เงินเดือนควรมีติดตัวถ้าอยากอยู่รอด

by Donlaya C.
May 11th, 2020 • 5 minutes to read

Hard Skill 

สำหรับบทความนี้ เรามาต่อกันด้วยทักษะจำเป็นอีกด้านที่เรียกว่า Hard Skill ที่ทั้งมนุษย์เงินเดือน หรือแม้แต่ระดับผู้บริหาร ลามไปยังเจ้าของกิจการที่อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานควรมี เห็นแบบนี้แล้ว อยากรู้แล้วใช่มั้ยว่า ทักษะ Hard skill ที่ควรมีในยุคนี้มีอะไรบ้าง ไปดูกัน!!  

Hard Skill  คืออะไร

Hard Skill  คือ ความรู้และทักษะที่ใช้ในการทำงาน Hard skill สามารถพัฒนาได้จากการเรียนรู้ในตำราหนังสือ การทำความเข้าใจทางทฤษฎี ซึ่งแตกต่างจากทักษะทางอารมณ์ที่ถูกพัฒนาผ่านประสบการณ์ 

ในขณะที่ Soft skill สามารถปรับใช้ได้อย่างยืดยุ่นในทุกสายงาน และชีวิตประจำวัน แต่ Hard skill คือทักษะที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะ ยกตัวอย่าง เช่น วิศวกร ต้องมีทักษะ Hard skill ในการออกแบบโครงสร้าง สามารถสร้างตึกได้ถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยอาศัยทักษะของวิศวกร หรือ อาชีพแพทย์ ต้องอาศัย Hard skill ด้านการแพทย์ที่เรียนมา ในการประกอบอาชีพได้ 

อ่านเพิ่มเติม : Soft Skill คืออะไร 7 ทักษะจำเป็นอะไรบ้างที่ทุกคนนั้นควรมีในยุคนี้ !

7 ทักษะ Hard Skill ที่ควรมี มีอะไรบ้าง

นอกจากทักษะ Hard skill อย่างการแพทย์ การบัญชี หรือวิศวกร ที่เป็นวิชาชีพเฉพาะที่ผู้ประกอบอาชีพต้องมีการรับรอง Hard skill เหล่านี้ในการทำงานแล้ว แต่ก็ยังมีทักษะ Hard skill อีกหลาย ๆ ทักษะ ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จากการหาข้อมูล หรืออ่านหนังสือ เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ โดยที่ไม่ต้องไปเรียนในโรงเรียน และยังเป็น 7 ทักษะที่เป็นที่ต้องการมากในตลาดอีกด้วย จะมีทักษะความรู้เรื่องอะไรบ้างไปดูกัน ! 

1.ระบบ Cloud 

Cloud หรือ Cloud Computing กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะ Cloud คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้งานในทุก ๆ ด้าน เช่น ระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์เฉพาะด้านในธุรกิจต่าง ๆ ทำให้ทักษะความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์เป็นที่ต้องการในหลาย ๆ บริษัท

2.ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ทักษะความรู้เกี่ยวกับ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence หรือ AI ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ  เป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความต้องการเป็นอย่างมากในตลาด เพราะปัจจุบัน AI ถูกพัฒนามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ในหลายตำแหน่งงาน ช่วยลดปัญหา และต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ คนที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI กับงานได้ จึงได้รับความสนใจจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

3.การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

ทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ เป็นอีกหนึ่ง hard skill ที่หลายบริษัทมองหา เพราะปัจจุบันการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และประหยัดกว่า เมื่อสามารถดำเนินการได้อย่างถูกวิธี พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนจาก Offline ไปสู่โลก Online ทำให้หลายบริษัทตระหนักถึงความสำคัญบนตลาดโลกดิจิทัลกันมากขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม : เจาะลึกกับ 8 พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิตอล ที่มาแรงมาก ๆ ในปี 2020 !

4.พัฒนาเว็บไซต์/ แอพพลิเคชั่น ( Web & Mobile Development)

เรียกว่าเป็นทักษะที่มีความต้องการจากหลาย ๆ บริษัท และยังเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณประกอบอาชีพ ทำเป็นธุรกิจส่วนตัวได้เลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าเมื่อการซื้อสินค้าและบริการถูกเปลี่ยนจาก Offline เป็น Online ร้านค้าไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน 

หลายธุรกิจยกตัวเองไปวางไว้ในแพลทฟอร์มออไลน์ หรือ Market place ต่าง ๆ หลายธุรกิจเลือกที่จะสร้างเว็บไซต์ ไปจนถึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นของตัวเองเพื่อความยั่งยืน ดังนั้นอีกทักษะที่มีแล้วไม่ร่วงง่าย ๆ ในยุคนี้ต้องยกให้  Web & Mobile Development นั่นเอง    

5.การวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Reasoning)

ทักษะความสามารถในการเชื่อมโยงตัวแปร การแตกแยกปัญหาใหญ่ออก และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด แก้ไข เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กลายเป็นอีกทักษะที่หลาย ๆ องค์กรต้องการและขาดไม่ได้ ในยุคที่ข้อมูลต่าง ๆ มากมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น องค์กรที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าผู้แข่งขันรายอื่น ๆ

6.การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX Design) 

ทักษะในการออกแบบ “ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience)” หรือ UX กลายมาเป็นอีกหนึ่งทักษะที่หลายบริษัทมองหาในตัวบุคลากร เพราะปัจจุบันการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดผู้ใช้งานมากมายบนโลกอินเตอร์เน็ต การออกแบบระบบเพื่อสร้างให้ทุกปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น และผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดี ทำให้องค์กรเป็นที่พึ่งพอใจแก่ลูกค้า เพิ่มอัตราการใช้ซ้ำ และการบอกต่อ สร้างยอดขายเพิ่มให้แก่องค์กรได้อีกด้วย  

7.การตัดต่อวีดีโอ (Video production)

อีกหนึ่งทักษะ Hard skill ที่บางคนอาจมองว่าเป็นงานอดิเรกเสียด้วยซ้ำ คือทักษะการตัดต่อ ตลอดจนการถ่ายทำวีดีโอ ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค ปัจจุบันการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้ซื้อ จากข้อความ รูปภาพ เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ ทำให้วีดีโอกลายเป็นสื่อชิ้นสำคัญที่บริษัทกำลังให้ความสนใจ ทำให้ทักษะการตัดต่อวีดีโอ เป็นที่ต้องการมากในตลาดเช่นกัน 

คัดมาให้เน้น ๆ สำหรับ 7 สุดยอด Hard skill ที่เป็นที่ต้องการที่สุดในยุคนี้ ที่สำคัญทักษะความรู้เหล่านี้ คุณสามารถพัฒนาขึ้นได้เอง จากการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเชี่ยวชาญ เพื่อปูความพร้อม และสร้างโอกาสสำหรับการทำงานของเราได้ในอนาคต

SHARE
46
SHARES