เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
ด้วยการปล่อยกู้ให้ผู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน

ตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจในการปล่อยกู้
โดยที่ Moneywecan จะเป็นตัวกลางช่วยคัดกรองผู้กู้ที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสม และศักยภาพในการใช้คืน
มาไว้บนแพลทฟอร์มของเรา เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจ เลือกการลงทุนได้ ด้วยตัวของคุณเอง

ตลาดสินเชื่อออนไลน์ MONEYWECAN
มอบอำนาจทางการเงิน ให้กับผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่

นักลงทุน

1. ผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อ

ยื่นขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์โดยผ่านการคัดกรองที่ได้มาตรฐาน อนุมัติเงินกู้บนอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล แสดงและผ่านสายตานักลงทุนกว่าแสนรายบนตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan

2. นักลงทุน Moneywecan

เลือกกระจายการลงทุนในแบบที่เหมาะสม ในบริการต่างๆ ที่หลากหลายของ Moneywecan ทาง Moneywecan ได้รวบรวมผู้กู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบมาไว้รวมกัน นักลงทุนเองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทุนได้ทุกเมื่อ รับอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอและมากกว่าที่เคยได้ ดำเนินการภายใต้ระบบที่ปลอดภัย และตรวจสอบได้

การบริหารความเสี่ยง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการลงทุน

ควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนของคุณด้วย

การประเมินเครดิตผู้กู้ เพื่อคัดกรองและสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน

การประเมินเครดิตผู้กู้

ผุ้กู้สินเชื่อบนตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan จะต้องได้รับการคัดกรอง และประเมินเครดิตด้วยระบบการคัดกรองที่มีมาตรฐาน

การกระจายความเสี่ยง

การลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan เป็นการลงทุนในรูปแบบ P2P Lending เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนหลายๆ ราย โดยนักลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนทั้งหมดจนครบตามจำนวนสินเชื่อที่ผู้กู้ยื่นขอกู้ นักลงทุนสามารถเลือกกระจายความเสี่ยงในผู้กู้หลายราย บนแพลทฟอร์มที่มีความแตกต่างกันทั้ง ด้านคะแนนเครดิต และสินทรัพย์ค้ำประกันที่แตกต่างกันได้

การกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุน
ระบบการชำระหนี้ เพื่อติดตามหนี้แก่นักลงทุน

ระบบการชำระหนี้

Moneywecan มุ่งมั่นสร้างระบบการเชื่อมต่อผู้กู้และนักลงทุนที่ยั่งยืน มีระบบการแจ้งเตือนการชำระหนี้อัตโนมัติ และระบบติดตามการชำระหนี้ ที่จะคอน Update สถานะการชำระเงินและการติดตามหนี้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามทวงหนี้ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้มาตรฐานในกรณีผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้

เริ่มต้นการลงทุน

เริ่มต้นลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan
และเข้าถึงข้อมูลตัวเลือกในการลงทุนได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

เริ่มต้นลงทุน

1.ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเป็นนักลงทุนบนตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan ง่ายๆ เพียง 5 นาที

2.เริ่มลงทุน

เข้าถึงข้อมูลตัวเลือกการลงทุนที่เป็นผู้กู้ที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงแล้วบนตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan วางแผน และเลือกลงทุนด้วยตัวคุณเอง พร้อมรับสัญญากู้ยืมเงิน

3.รับผลตอบแทน

รับผลตอบแทนรายเดือน และเงินทุนผ่อนชำระคืนเข้าบัญชีของคุณตามตกลงในสัญญา

เชื่อมต่อธุรกิจ SME และนักลงทุน เพื่อความเสมอภาคทางการเงิน

Fairer Your Way in Financing

ลงทุนกับ Moneywecan ดีอย่างไร

 

  เริ่มต้นการลงทุนด้วยเงินเพียง 1,000 บาท

  รับผลตอบแทน 8-15% ต่อปี

  เลือกลงทุนในธุรกิจที่ผ่านการคัดกรองแล้วด้วยตัวของคุณเอง จาก

  • คะแนนเครดิต
  • ผลตอบแทน
  • ระยะเวลาของสินเชื่อ
  • อุตสาหกรรม และธุรกิจ
  • วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ

  ลงทุนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

  ติดตามผลการลงทุน และรายละเอียดการลงทุนของคุณผ่านหน้า Dashboard

  สรุปผลการลงทุนของคุณ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุน ในพอร์ตการลงทุนของคุณเติบโต