ลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ ผลตอบแทนสูง | MoneyWeCan

ตลาดสินเชื่อออนไลน์ เพื่อการลงทุนในธุรกิจ SME

ตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจ SME
โดยที่ Moneywecan จะเป็นตัวกลางช่วยคัดกรองธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการเติบโต
มาไว้บนแพลทฟอร์มของเรา เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจ เลือกการลงทุนในธุรกิจ SME ได้ ด้วยตัวของคุณเอง

ตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan
มอบอำนาจทางการเงิน ให้กับผู้ใช้บริการทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่

นักลงทุน

1. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME

ยื่นขอสินเชื่อ SME ผ่านระบบออนไลน์โดยผ่านการคัดกรองที่ได้มาตรฐาน อนุมัติเงินกู้บนอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล แสดงและผ่านสายตานักลงทุนกว่าร้อยรายบนตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan

2. นักลงทุน Moneywecan

เลือกกระจายการลงทุนในธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพด้วยตัวเอง ตรวจสอบสถานะการลงทุนได้ทุกเมื่อ รับอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอและมากกว่า ดำเนินการภายใต้ระบบที่ปลอดภัย และตรวจสอบได้

การบริหารความเสี่ยง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการลงทุน

ควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนของคุณด้วย

การประเมินเครดิตผู้กู้ เพื่อคัดกรองและสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน

การประเมินเครดิตผู้กู้

ธุรกิจ SME บนตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan จะต้องได้รับการคัดกรอง และประเมินเครดิตด้วยระบบการคัดกรองที่มีมาตรฐาน

การกระจายความเสี่ยง

การลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan เป็นการลงทุนในรูปแบบ Debt Crowdfunding เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนหลายๆ ราย โดยที่การลงทุนในหนึ่งธุรกิจ นักลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนทั้งหมดจนครบตามจำนวนสินเชื่อที่ยื่นกู้
นักลงทุนสามารถเลือกกระจายความเสี่ยงในธุรกิจหหลายราย บนแพลทฟอร์มที่มีความแตกต่างกันทั้ง ด้านคะแนนเครดิต อุตสาหกรรม และธุรกิจที่ดำเนินการ

การกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุน
ระบบการชำระหนี้ เพื่อติดตามหนี้แก่นักลงทุน

ระบบการชำระหนี้

Moneywecan มุ่งมั่นสร้างระบบการเชื่อมต่อผู้กู้และนักลงทุนที่ยั่งยืน มีระบบการแจ้งเตือนการชำระหนี้อัตโนมัติ และระบบติดตามการชำระหนี้ ที่จะคอน Update สถานะการชำระเงินและการติดตามหนี้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามทวงหนี้ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้มาตรฐานในกรณีผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้

เริ่มต้นการลงทุน

เริ่มต้นลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan
และเข้าถึงข้อมูลตัวเลือกในการลงทุนธุรกิจ SME ได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

เริ่มต้นลงทุน

1.ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเป็นนักลงทุนบนตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan ง่ายๆ เพียง 5 นาที

2.เริ่มลงทุน

เข้าถึงข้อมูลตัวเลือกการลงทุนในธุรกิจ SME ที่ผ่านการคัดกรองบนตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan วางแผน และเลือกลงทุนด้วยตัวคุณเอง พร้อมรับสัญญากู้ยืมเงิน

3.รับผลตอบแทน

รับผลตอบแทนรายเดือน และเงินทุนผ่อนชำระคืนเข้าบัญชีของคุณตามตกลงในสัญญา

เชื่อมต่อธุรกิจ SME และนักลงทุน เพื่อความเสมอภาคทางการเงิน

Fairer Your Way in Financing

ลงทุนกับ Moneywecan ดีอย่างไร

 

  เริ่มต้นการลงทุนด้วยเงินเพียง 1,000 บาท

  รับผลตอบแทน 8-15% ต่อปี

  เลือกลงทุนในธุรกิจที่ผ่านการคัดกรองแล้วด้วยตัวของคุณเอง จาก

  • คะแนนเครดิต
  • ผลตอบแทน
  • ระยะเวลาของสินเชื่อ
  • อุตสาหกรรม และธุรกิจ
  • วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ

  ลงทุนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

  ติดตามผลการลงทุน และรายละเอียดการลงทุนของคุณผ่านหน้า Dashboard

  สรุปผลการลงทุนของคุณ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุน ในพอร์ตการลงทุนของคุณเติบโต