ทำไมหลายประเทศจึงสนใจบริการ P2P | Money We Can

ทำไมหลายประเทศจึงสนใจบริการ P2P

หนึ่งในประเทศน้องใหม่ที่รับเอาโมเดลของการกู้ยืมบนแพลทฟอร์ม Peer-to-Peer Lending (P2P) และ Peer-to-Business Lending (P2B) มาใช้นั่นก็คือประเทศ “อินเดีย” โดยประเทศที่มีการให้บริการการกู้ยืมเงินบนแพลทฟอร์มนี้มาก่อนแล้วได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ และอื่นๆ อีกหลายๆ ประเทศ นับว่าความทันสมัยในด้านนวัตกรรมทางการเงินหรือ Fintech (Financial Technology) และประโยชน์ของแพลทฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งผู้กู้และนักลงทุน สร้างแรงดึงดูดให้ผู้บริการรวมถึงภาครัฐในหลายๆ ประเทศให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเหตุผลหลักที่แพลทฟอร์ม P2P และ P2B ได้รับความสนใจจากนานาประเทศมากมายโดยผู้ใช้บริการได้แก่

  • ความโปร่งใสของบริการ (Transparency) แพลทฟอร์มการกู้ยืมเงิน P2B และ P2P เป็นแพลทฟอร์มการกู้ยืมเงินที่ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (Self-service) และยังสามารถติดตามขั้นตอนของการดำเนินการได้แบบ Real time ทำให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการดำเนินการที่โปร่งใสของผู้ให้บริการแพลทฟอร์ม

    นอกจากนี้แพลทฟอร์มการกู้ยืมเงิน P2B และ P2P ยังเป็นแหล่งให้บริการด้านเงินทุน และเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่น่าเชื่อถือได้นั้น มาจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานที่เชื่อถือได้ จากการอนุญาติให้ใช้ข้อมูลจากภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้การประเมินเครดิตของผู้กู้ (Credit Scoring) ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือนั่นเอง

    ข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงธุรกรรมใดๆ ที่ได้กระทำขึ้นบนแพลทฟอร์ม รวมถึงการตอบรับจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ Email รวมไปถึงการทำสัญญาออนไลน์ (E-Agreement) ล้วนถูกเก็บไว้เป็นความลับ และสามารถขอเรียกใช้ได้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ ทำให้การใช้บริการบนแพลทฟอร์ม P2B และ P2P ได้รับความคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้กู้และนักลงทุน

  • การจับคู่ความต้องการของผู้ใช้บริการ (Matching Borrowers and Investors) วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของโมเดลแพลทฟอร์มการกู้ยืมเงิน P2B และ P2P คือ การจับคู่ (Matching) ความต้องการของผู้กู้ (Borrowers) และ นักลงทุน (Investors) โดยการให้บริการเสมือน Marketplace ที่กำลังเติบโตในแขนงของการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ในปัจจุบัน ที่เป็นที่ให้ผู้กู้และนักลงทุนแลกเปลี่ยนความต้องการหรือ อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) โดยปราศจากตัวกลาง (Intermediary) เพื่อแลกกับผลตอบแทนที่ตนเองต้องการ โดย “ผู้กู้” เป็นผู้ที่ต้องการแหล่งเงินทุน (Source of fund) และมีความสามารถในการนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจและตอบแทนนักลงทุนเป็นดอกเบี้ย (Interest) พร้อมเงินต้น (Principle) คืนให้แก่นักลงทุนตามข้อตกลง และ “นักลงทุน” ที่มีเงินทุนและต้องการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมากขึ้น

  • ผลตอบแทนการลงทุนบนแพลทฟอร์มออนไลน์ P2B และ P2P เป็นการลงทุนที่อาจเปรียบเหมือนกับการระดมทุนอย่างหนึ่ง หรือการระดมทุนแบบ Debt Based Crowdfunding (อ่านเกี่ยวกับ “Debt Funding - Model ของ P2P ”) ซึ่งความแตกต่างของการลงทุนในแพลทฟอร์มการกู้ยืมเงินนี้ จะแตกต่างจาก Debt Based Crowdfunding ตรงที่ นักลงทุนจะรู้จำนวนผลตอบแทนทั้งหมดที่ควรได้รับ รวมถึงมีเวลาระบุชัดเจนว่าจะได้รับเงินคือเมื่อไหร่ทั้งในส่วนของเงินต้น และผลตอบแทน ด้วยเหตุนี้เอง การระดมทุนในรูปแบบของ P2B และ P2P จึงมีความหน้าดึงดูดกว่า เพราะนักลงทุนสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตได้ รวมถึงรู้ความเสี่ยงจากระดับการประเมินความเสี่ยงหรือ Credit Scoring ที่ผู้กู้ได้รับ นอกจากนี้เนื่องด้วยเป็นการระดมทุนเพื่อการลงทุน ยังทำให้แพลทฟอร์มการกู้ยืมแบบนี้น่าดึงดูดตรงที่ นักลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ในจำนวนที่น้อยกว่า นักลงทุนไม่จำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว และยังสามารถกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่แตกต่างกัน และอุตสาหกรรมที่ต่างกัน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้อีกด้วย (อ่านเกี่ยวกับ เริ่มต้นลงทุนกับ Moneywecan”)

  • นวัตกรรมการเงินที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันต้องยอมรับว่า กระแสธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม เป็นกระแสที่ดึงดูดผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว อีกทั้งยังมีความปลอดภัย เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคจากธุรกิจแบบเดิมๆ มาเป็นธุรกิจที่นำเอาโครงสร้างดิจิทัลเข้ามาปรับปรุง

บริการการกู้ยืมเงินออนไลน์ P2B และ P2P ก็ถือเป็นธุรกิจนวัตกรรมทางการเงินอย่างหนึ่งที่น่าจับตามอง เพราะช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน (Financial Solution) ให้แก่ผู้กู้และนักลงทุนได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้นักลงทุนมีตัวเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ติดตามผลการลงทุนในการปล่อยกู้ได้แบบ Real time ทั้งยังสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้รวดเร็ว แม่นยำบนระบบออนไลน์ทั้งหมดนั่นเอง ในขณะที่ฝั่งผู้กู้ ก็ได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวก และมีโอกาสมากขึ้นในการขออนุมัติเงินกู้