คัดมาแล้ว 9 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม “ หุ้นลิสซิ่ง ” ตัวไหนดีน่าลงทุน ในปี 2021

by Donlaya C.
October 8th, 2021 • 7 minutes to read

หุ้นลิสซิ่ง

การเติบโตของหุ้นลิสซิ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองอีกธุรกิจหนึ่ง ในขณะที่ช่วงโควิด 19 หลายๆ ธุรกิจจะได้รับผลกระทบรุนแรง ธุรกิจในกลุ่มเช่าซื้อยังคงเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในช่วงเศรษฐกิจซบเซา และหากมีการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจก็คาดว่าธุรกิจเช่าซื้อหรือกลุ่มลิสซิ่งก็จะกลับมาเติบโตได้รวดเร็วอีกด้วย 

หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง คืออะไร

หุ้น Leasing หรือ หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง คือ หุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเป็น ผู้ให้เช่า (Lessor) โดยการเป็นตัวกลางจัดหาสินค้าหรือทรัพย์สินตามที่ผู้เช่า (Lessee) ต้องการ สินค้าประเภททุนและเป็นสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือการก่อสร้าง เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การขนส่ง การคมนาคม ตลอดจนเครื่องมือที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี เป็นต้น

ซึ่งผู้ให้เช่าจะยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ในขณะที่ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ใช้ทรัพย์สินนั้นๆ และจ่ายค่าเช่าตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เมื่อสิ้นสุดสัญญากรรมสิทธ์ในทรัพย์สินจะเปลี่ยนไปเป็นของผู้เช่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงตามสัญญา และขึ้นอยู่กับว่าผู้เช่าได้ดำเนินการชำระเงินตามสัญญาครบถ้วนหรือไม่ นั่นเอง

การเช่าหรือลีสซิ่งในระยะยาวเรียกวา Financial Lease ถ้าเช่าในระยะสั้น จะเรียกว่า Operating Lease 

หุ้นลิสซิ่ง แตกต่างจากหุ้นปกติอย่างไร

  • ทรัพย์ของบริษัทหรือหุ้นประเภทนี้ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของ ส่วนใหญ่จะเป็น Account receivable หรือ ลูกหนี้
  • ทรัพย์สินของบริษัทมักจะไม่มีในส่วนของวัตถุดิบหรือมีสินทรัพย์คงเหลือจำนวนมาก 
  • อัตราส่วนทางการเงิน ROA หรือ Return on Asset มีความคล้ายกับหุ้นกลุ่มธนาคาร คือมักมีอัตราส่วน ROA ต่ำกว่า หากเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 
  • มีความเสี่ยงทางด้านหนี้เสียอยู่มาก 
  • ค่าใช้จ่ายของธุรกิจประเภทนี้มักอยู่ในรูปแบบของ Fixes cost เช่น ค่าเช่า ค่าพนักงาน ค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ย ฯลฯ 

“ หุ้นลิสซิ่ง ” ตัวไหนดี มีอะไรบ้างที่น่าลงทุน

หุ้นลิสซิ่ง เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่นักลงทุนในหุ้นหลายๆ คนให้ความสนใจ ด้วยวิธีการดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งธุรกิจลิสซิ่งก็ถือเป็นธุรกิจที่โอบอุ้มเศรษฐกิจโดยรวมให้คนมีเงินหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอย บริษัทลิสซิ่งที่มีความสามารถในการบริหารจัดการในแง่ของการจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ และสามารถนำมาปล่อยกู้หรือลิสซิ่งได้มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมอัตราความเสี่ยงของหนี้เสียได้ดี จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับการลงทุนด้วยอีกหนึ่งอุตสาหกรรม  

1.หุ้น TIDLOR

TIDLOR หรือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ ให้เช่าซื้อรถทุกประเภท และประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตโดยตรง มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และกลุ่มนักลงทุนที่นำโดย กองทุน CVC Capital Partners Asia Fund IV ราคาหุ้นเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 34.80 ราคาประเมินสำคัญที่น่าจับตามองคือ 36.25 / 33.25

2.หุ้น SAWAD

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น SAWAD เป็นกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน, สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ, บริหารสินทรัพย์, รับจ้างติดตามหนี้ ฯลฯ ราคาเฉลี่ยปัจจุบันหุ้น SAWAD คือ 65.25 บาท ประเมินราคาสำคัญที่น่าจับตามอง  66.50 / 62.75 

3.หุ้น MTC

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หุ้น MTC บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน สินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ ให้บริการลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ผ่านสาขาของบริษัททั่วประเทศไทย แบ่งเป็นระดับชั้นคือ สาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนย์บริการ โดยแต่ละสาขาใหญ่จะดูและ 10 สาขาย่อย และ 10 ศูนย์บริการ ราคาหุ้นเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่  62.45 บาท ประเมินราคาสำคัญที่น่าจับตามอง  62.50 / 59.50   

4.หุ้น S11

หุ้น S11 หรือ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้บริการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิฯลฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไป ซึ่งมีรายได้มั่นคงระดับกลางถึงระดับล่าง ให้บริการด้านเช่าซื้อทั้งที่เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่และจักรยานยนต์ใช้แล้ว คิดเป็นอัตราส่วน 96% และรถร้อยละ 4% ตามลำดับ ราคาเฉลี่ยปัจจุบัน 6.85 บาท ราคาที่น่าจับตามอง 7.00 / 6.80

คลิกอ่านเพิ่มเติม : แนะนำ 10 หุ้น ที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง หนี้สินต่ำ น่าลงทุน จะมีตัวไหนบ้างมาดูกัน

5.หุ้น THANI

หุ้น THANI หรือ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการเช่าซื้อทรัพย์สินและบริการเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งและให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก โดยเน้นลูกค้ากลุ่มหลักคือรถบรรทุกทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว ราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 4.10 บาท ราคาที่น่าจับตามอง ประเมินราคาสำคัญคือ 4.12 / 4.00 บาท/หุ้น 

6.หุ้น ASK

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น ASK ก่อตั้งโดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท โดยเป็นการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อมาภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ ราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 35.10 บาท ประเมินราคาสำคัญคือ 35.75 / 33.25 บาท/หุ้น   

7.หุ้น TK

หุ้น TK หรือ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสาขาครอบคลุม 54 จังหวัดทุกภาคของประเทศไทย ราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 9.18 บาท ประเมินราคาสำคัญคือ 9.30 / 9.00 บาท/หุ้น 

8.หุ้น AMANAH

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMANAH ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อทั้งรถยนต์ เช่าการเงิน เช่าซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักรด้วย ราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 5.10 บาท  

9.หุ้น JMT

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น JMT เน้นการปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 

1. บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ 

2. ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 

3. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ ราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 46.05 บาท/หุ้น ราคาสำคัญที่น่าสนใจ 46.75 / 45.75 บาท/หุ้น

จบไปแล้วสำหรับ 9 บริษัทดังในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม หุ้นลิสซิ่งที่ถ้านักลงทุนคนไหนสนใจก็ลองเลือกไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อลงทุนกันดู 

SHARE
50
SHARES