สภาพคล่องทางการเงิน คืออะไร พลาดไม่ได้กับวิธีการบริหารให้เงินไม่ขาดมือ !

by Donlaya C.
August 30th, 2019 • 4 minutes to read

สภาพคล่องทางการเงิน 

การจัดการและดูแล สภาพคล่องทางการเงิน ถือเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท รวมทั้งผู้ประกอบการ SME ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน เพื่อนำไปใช้วางแผนอื่น ๆ ทางด้านการเงิน  โดยวิธีเหล่านี้จะเป็นการลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ในอนคตได้อย่างไม่รู้จบ !

สภาพคล่องทางการเงิน คือ อะไร?

สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนสิ่งของ หรือทรัพย์สินเป็นเงินสด การมีสภาพคล่องทางการเงินที่สูง คือ การที่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินกลับมาเป็นเงินได้อย่างรวดเร็ว 

ยกตัวอย่างการเปลี่ยนทรัพย์สินกลับมาเป็นเงินสด เช่น การขายสินค้าที่สต็อกไว้แล้วได้เป็นเงินสดกลับมา   การซื้อทองมาลงทุน และขายทองออกไป 

สภาพคล่องทางการเงินมีผลมาจากอะไร? 

การที่จะมีสภาพคล่องทางการเงินสูงหรือต่ำนั้น ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเปลี่ยนสินทรัพย์ชนิดนั้นไปเป็นเงินสด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของทรัพย์สินเหล่านั้นว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหน หรือที่เรียกว่าอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) คือความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในท้องตลาด 

สินค้าที่มีความต้องการมากแต่มีปริมาณน้อย นอกจากจะสามารถขายได้ในราคาที่สูง ก็ยังมีผู้ซื้อต้องการสินค้าประเภทนั้นอยู่มาก เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ก็จะทำให้สภาพคล่องทางกันเงินนั้นสูงตามไปด้วย

ซึ่งจะแตกต่างกับสินค้าที่ไม่ได้มีความต้องการมากในท้องตลาด ก็อาจส่งผลให้สภาพคล่องของสินทรัพย์นั้นต่ำลงได้ จึงส่งผลทำให้สภาพคล่องทางการเงินต่ำ เพราะอาจใช้ระยะเวลาที่นานกว่าเพื่อเปลี่ยนสินทรัพย์กลับมาเป็นเงินสด 

ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

“เงิน” ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพราะเงินถือเป็นสินทรัพย์ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนได้ง่าย รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ำ 

การขาดสภาพคล่องทางการเงิน อาจทำให้ผู้ถือทรัพย์สินที่ต้องการใช้เงินประสบเข้ากับปัญหาทางการเงิน ยกตัวอย่างเช่น กิจการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถขายสินค้าคงเหลือในสต็อกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินได้ และต้องการใช้เงินเพื่อจ่ายงวดหนี้ ปัญหาจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินนี้ อาจส่งผลให้กิจการต้องผิดนัดชำระหนี้ หรืออาจถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ได้ หรือในกรณีบุคคลทั่วไปอาจมีเหตุให้ต้องใช้เงิน แต่ทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันเวลา 

โดยสรุปแล้ว การขาดสภาพคล่องทางการเงิน หมายถึง การที่ไม่สามารถจัดหาเงินได้ทันเวลานั่นเอง     

อ่านเพิ่มเติม : 9 วิธี การวางแผนการเงินธุรกิจ สำหรับ SME ที่ช่วยให้บริหารจัดการเงินได้แบบเทพ ๆ

การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน

เนื่องจากการอยู่ในสถานการณ์ที่สภาพคล่องทางการเงินต่ำ มักก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ SME หรือบุคคลทั่วไปต้องรู้ และนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งวิธีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินที่น่าสนใจจะมีดังนี้

1. อย่าให้เงินสดขาดมือ 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น เงินสด ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดอย่างนึง ควรมีการแบ่งถือเงินสดในจำนวนที่พอเหมาะ เพื่อเป็นเงินสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน โดยอาจคำนวณได้โดยคิดจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายคงที่อย่าง ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ หรือค่าใช้จ่ายแปรผัน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ากินอยู่ เงินลงทุนเป้าหมายในแต่ละเดือนโดยประมาณ และคูณด้วย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ของแต่ละบุคคลนั่นเอง 

2. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ช่วยให้เรามองเห็นรูรั่วของเงินได้มากขึ้น ถือเป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายและรายรับของเงินที่นำมาวางแผนทางการเงินต่อได้ เพิ่มโอกาสที่จะรับรู้ความผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันการรั่วไหลที่ดี

3. ปัญหาทางการเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจสะสมกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ 

การขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตรงงวดได้ หรือปัญหาจากการขาดสภาพคล่องเล็กๆ น้อยๆ ที่กิจการไม่รีบแก้ไข อาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินที่พอกพูนขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จนส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ หรือปัญหาเกี่ยวกับเครดิตได้ในอนาคต เพราะฉะนั้นควรรีบดำเนินการแก้ไข เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเสียก่อนที่จะสาย 

4. เข้าใจการลงทุน

การลงทุนตามกระแส ลงทุนเกินตัวเพียงเพราะคนอื่นบอกว่าดี โดยไม่ศึกษาและวางแผนเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินให้ดี อาจสร้างปัญหาให้กับผู้ลงทุนได้ เพราะการลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทอาจเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้ยาก หรืออาจมีต้นทุนในการแลกเปลี่ยนที่สูง การไม่มีการวางแผนไว้เผื่อสำหรับกรณีฉุกเฉิน อาจสร้างปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ลงทุนได้

สำหรับใครที่มี สภาพคล่องทางการเงิน ที่ดีอยู่ในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีการวางแผน หรือเตรียมการรับมือกับภาวะสภาพคล่องทางการเงินที่ต่ำลง ขอแนะนำให้นำวิธีการ 4 ข้อด้านบนไปใช้ เพราะในสภาวะฉุกเฉิน หากไม่มีการวางแผนเรื่องสภาพคล่องทางการเงินที่ดี อาจส่งผลต่อปัญหาทางการเงินในอนาคตได้อย่างแน่นอน 100%

SHARE
47
SHARES