สินเชื่อ สำหรับ SME, กู้เงิน หรือ หาทุน หมุนเวียน เพื่อทำธุรกิจ

บริการกู้ยืมเงินแบบ P2P (Peer-to-Peer)
เพิ่มประสิทธิภาพในการกู้สินเชื่อธุรกิจ และ ลงทุน
"สะดวก , รวดเร็ว , ผลตอบแทนมากกว่า"
จำนวนเงินกู้ที่คุณต้องการ
500,000฿

ดอกเบี้ยเงินกู้ธุรกิจ

  • ดอกเบี้ยสมเหตุสมผล 8-15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
  • ด้วยโอกาสการได้รับอนุมัติเงินกู้ธุรกิจที่มากกว่า
  • ยื่นกู้ด้วยขั้นตอนที่ง่าย และรวดเร็วกว่า
  • ตรวจสอบดอกเบี้ยเงินกู้ของคุณได้ ที่นี่
  • ปลอดภัยกว่าและดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้เงินนอกระบบ
แหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ
Moneywecan เพื่อธุรกิจยุคดิจิทัล สนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มความเป็นไปได้ให้กับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ SME
เพราะเรามองเห็นถึงปัญหาและความยากลำบากของการหาแหล่งเงินทุน
และการสูญเสีย SMEs ที่มีศักยภาพหลากหลายไปกับปัญหาเหล่านี้

ใครที่สามารถกู้เงินกับ Moneywecan ได้บ้าง

การกู้ยืมเงิน Online หรือที่เรียกว่า Peer-to-Business Lending (P2B) เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการในรูปแบบ “สินเชื่อเพื่อ SME”

เอกสารในการกู้ยืมเงิน
หากผู้ประกอบการได้เคยผ่านกระบวนการขออนุมัตเงินกู้ยืมเพื่อธุรกิจมาแล้วนั้น จะต้องทราบถึงอุปสรรค์ในการดำเนินการมาบ้างไม่มากก็น้อย
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาต่างๆ มีจำนวนมากและใช้เวลามากในการจัดเตรียม นอกจากนี้ เอกสารต่างๆ ยังต้องทำการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันผู้จัดหาเงินทุนเองอีกด้วย

SME กู้เงินกับ Moneywecan

ไม่ว่ากิจการที่คุณทำจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหน เงินทุนก็เปรียบเสมือน Oxygen ให้กับทุกกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกิจการใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการขยายกิจการ เรียกได้ว่าทุกวงจรของการดำเนินธุรกิจ “เงินทุน” เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดในการประกอบกิจการ

ด้วยเหตุนี้ Moneywecan จึงพัฒนา Platform การกู้ยืมเงิน Online หรือที่เรียกว่า Peer-to-Business Lending (P2B) เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการในรูปแบบ “สินเชื่อเพื่อ SME” ในการจัดหาปัจจัยสำคัญที่สุดในการล่อเลี้ยงธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นนั่นก็คือ “แหล่งเงินทุน”

Moneywecan จับคู่ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการเงินทุนกับนักลงทุนให้มาพบกันโดยตรงบน Platform ของเรา ด้วยเครือข่ายนักลงทุนมากกว่าร้อยราย Moneywecan สร้างความต่าง และประสบการณ์ใหม่ในการกู้ยืมเงินเพื่อธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ตัดตัวกลางในการทำธุรกรรมกู้ยืมเพื่อความคุ้มค่า รวดเร็ว ง่าย และสะดวกยิ่งกว่า และยังมีความปลอดภัย โปร่งใสทุกขั้นตอน