ขอสมุดธนาคารใหม่ เสียเงินไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง ทำเรื่องต่างสาขาได้หรือไม่

ขอสมุดธนาคารใหม่ เสียเงินไหม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร

by Donlaya C.
January 25th, 2021 • 3 minutes to read

ขอสมุดธนาคารใหม่

สำหรับใครที่ทำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วต้องการทำเรื่อง ขอสมุดธนาคารใหม่ ก็สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสมุดบัญชีใหม่ได้เลยที่บทความนี้ค่ะ เพราะเราได้รวมรวมขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้มาแล้วเรียบร้อยแล้วคร้า

ขอสมุดธนาคารใหม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การขอสมุดบัญชีใหม่ จะใช้เอกสารประกอบดังนี้

1.ใบแจ้งความหรือสําเนาบันทึกประจําวันจากสถานีตํารวจ 

โดยเอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องขอและดำเนินการที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือ สน. ที่ทราบว่าทำสมุดบัญชีหาย ในกรณีที่ธนาคารระบุให้ต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อนำเอกสารมาติดต่อขอออกสมุดบัญชีใหม่ โดยธนาคารที่ระบุให้ต้องมีการแจ้งความสมุดบัญชีหายก่อน ได้แก่ 

  • ธนาคารกรุงเทพ 
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารธนชาติ
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.ค่าธรรมเนียมในการออสมุดบัญชีธนาคารเล่มใหม่ ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ตั้งแต่ 50 บาท ไปจนถึง 100 บาท เป็นต้น 

อ่านเพิ่มเติม : สมุดบัญชีหายต้องแจ้งความไหม แจ้งความแทนได้หรือไม่ ข้อมูลล่าสุด

ขั้นตอนการขอสมุดบัญชีใหม่ ต้องทำอย่างไร

เมื่อทราบว่าทำสมุดบัญชีธนาคารหาย หรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอซะแล้ว เราสามารถดำเนินการดังนี้ เพื่อขอออกสมุดบัญชีธนาคารเล่มใหม่ค่ะ

1.ถ้าสมุดบัญชีธนาคารเล่มที่ทำหายเปิดบัญชีกับธนาคาร ดังต่อนี้ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาติ, ธนาคาร ธกส. หรือธนาคารอิสลาม คุณต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ สน. ใกล้บ้าน หรือ สน. ที่ทราบว่าทำสมุดบัญชีหาย เพื่อขอเอกสารใบแจ้งความก่อนเป็นอันดับแรก

ถ้าคุณเปิดบัญชีกับธนาคารเหล่านี้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีฯ หรือธนาคารทหารไทย ก็ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความก็ได้ เพราะไม่ต้องใช้ใบแจ้งความก็สามารถขอทำสมุดบัญชีใหม่ได้เลย

2.เตรียมเอกสารให้ครบได้แก่ ใบแจ้งความ (สำหรับธนาคารที่ระบุว่าต้องใช้ใบแจ้งความ) และ บัตรประจำตัวประชาชน

3.ติดต่อธนาคารสาขาเดียวกับที่เปิดบัญชีดังกล่าวไว้ เพื่อดำเนินการขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ 

4.เมื่อยืนยันตัวตนและธนาคารตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เสร็จสิ้น อาจใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ก็จะได้สมุดบัญชีเล่มใหม่ 

5.ชำระค่าธรรมเนียมตามแต่ละธนาคารเรียกเก็บ ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด     

ขอสมุดบัญชีใหม่เสียเงินไหม

สำหรับการขอสมุดบัญชีเล่มใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละธนาคารเรียกเก็บค่ะ 

ทำเรื่องขอสมุดบัญชีใหม่ต่างสาขาธนาคารได้หรือไม่

กรณีที่ทำสมุดบัญชีธนาคารหายและต้องการขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ จะต้องติดต่อขอดำเนินการที่ธนาคารสาขาเดิมที่ได้เปิดบัญชีไว้เท่านั้น 

สำหรับปัญหาสมุดบัญชีหาย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในช่วงหลัง ๆ เพราะสมัยนี้จะทำธุรกรรมอะไรก็ง่าย ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีธนาคารแล้ว แต่สมุดบัญชีนี้ก็เป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่ง จึงควรทราบและศึกษาวิธีปฏิบัติเมื่อทำสมุดบัญชีหายไว้ก็จะเป็นอันดีที่สุด ก่อนทำเรื่อง ขอสมุดธนาคารใหม่ นั่นเองค่ะ

SHARE
49
SHARES