งานมหกรรมการเงิน Bangkok Fintech Fair 2018 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

by moneycan
March 20th, 2018 • 2 minutes to read

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา คุณพงศ์ธร เลาหะวิไลย CEO และ คุณมนตรี แก้วมงคลสุข CTO ของเรา ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน “Bangkok Fintech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions” จัดขึ้นโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (งานจัดขึ้นในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561)

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ Fintech Start up ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรม Fintech ที่น่าสนใจ

ทีม Moneywecan ก็ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยและนำเสนอ นวัตกรรมการกู้ยืมเงินบน Platform Peer-to-Business เป็นนวัตกรรมที่จะเพิ่มโอกาสและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้กู้กลุ่มผู้ประกอบการ SME และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่นักลงทุน

งาน Bangkok Fintech Fair 2018 เป็นงานมหกรรมการเงินที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยได้ให้ใจความเกี่ยวกับ บทบาทของเทคโนโลยีทางการเงิน ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน โดยที่ ธปท. เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยทั่วกัน ควบคู่ไปกับการดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากผู้ให้บริการหลากหลายบริการ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ธปท. เน้นการนำเสนอนวัตกรรมการให้บริการในส่วนของ บริการด้านสินเชื่อ การชำระเงิน และ โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ซึ่งโอกาสนี้ภายในงานยังได้รวบรวมวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินและช่วยวางแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมด้านฟินเทคที่เหมาะสมของไทยและภูมิภาคต่อไป

ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามรับชมการสัมมนาผ่าน Facebook Live ธปท.

SHARE
52
SHARES