การเข้าร่วมโครงการ Sprint Accelerator Thailand

by Donlaya C.
February 10th, 2018 • 1 minute to read

Moneywecan ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 14 ทีม Top Deep Tech Startups ในโครงการ Sprint Accelerator Thailand โดยเป็นโครงการที่ทำร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายองค์กรอาทิเช่น บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด, สถาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ KX (Knowledge Exchange for Innovation) และ Houston Technology Center Asia

Sprint Accelerator Thailand ถือว่าเป็น Accelerator แห่งแรกในประเทศไทย ที่ดำเนินโครงการเป็น Incubator เกี่ยวกับการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Deep Tech Science and Technology) โดยได้คัดเลือก Startup ทั้งหมด 14 ทีม เข้าร่วมการอบรมบ่มเพาะความรู้ด้านธุรกิจภายใต้ Sprint Accelerator Program 1st Batch ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 

นอกจากนี้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คุณพงศ์ธร เลาหะวิไลย CEO ของ Moneywecan ร่วมด้วยทีมงาน ได้ร่วมนำเสนอ Model ธุรกิจ Peer-to-Business Lending บน Platform ของ Moneywecan ในงาน Demo Day โดยมีคณะกรรมการ และคนทั่วไปเข้าร่วมงาน จัดขึ้นที่ ห้องศศินทร์ฮอลล์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

Moneywecan ยังเป็น 1 ใน 2 ทีมจากทั้งหมด 14 ทีม ที่ได้รับความสนใจจาก Venture Capital จากประเทศสิงค์โปร์อีกด้วย

ภาพจาก Facebook: SprintAcceleratorTH

SHARE
52
SHARES