ร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฟินเทคประเทศไทย

by Donlaya C.
April 3rd, 2018 • 1 minute to read

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา คุณพงศ์ธร เลาหะวิไลย (CEO) และคุณมนตรี แก้งมงคลสุข (CTO) ทีม Moneywecan ได้เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฟินเทคประเทศไทย เพื่อรับฟังและสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม และแผนงานในอนาคต รวมถึงสรุปเกี่ยวกับภารกิจที่ผ่านมาเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินในไทย (Fintech) พร้อมรับฟังและแสดงความเห็นต่างๆ ร่วมกับสมาชิกท่านอื่นๆ ที่เข้าประชุม

 

ภาพจาก: สมาคมฟินเทคประเทศไทย

SHARE
55
SHARES