การจำนำหุ้น คืออะไร ทำสัญญาได้หรือไม่ มีทำเลือกหาแหล่งเงินทุนแบบใหม่ มาแนะนำ

by Donlaya C.
September 6th, 2021 • 7 minutes to read

ในยุคที่การลงทุนเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของนักลงทุนมีความหลากหลายมากขึ้น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้รับความนิยมมากขึ้น และ หุ้นก็เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า ทำให้ผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนเล็งเห็นความต้องการที่ต่างออกไป และนำเสนอการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านวิธีการจำนำหุ้นซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแหล่งเงินทุนประเภทนี้มากขึ้นเรื่อยๆ และอาจเป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนไปใช้ยามฉุกเฉินหรือนำไปลงทุนต่อยอดธุรกิจกันก็ได้ 

จำนำหุ้น 

การจำนำหุ้น หากหลายคนยังนึกไม่ออกว่าคืออะไร อาจจะลองเปรียบเทียบกับ สินเชื่อลอมบาร์ด หรือ Lombard Loan ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ให้ผู้กู้นำสินทรัพย์ อย่าง เครื่องประดับ โบราณวัตถุ งานศิลปะที่มีมูลค่า ตลอดจนการนำหลักทรัพย์ อาทิ ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร หรือหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ มาใช้ค้ำประกันเงินกู้ โดยสถาบันหรือผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนเมื่ออนุมัติสินเชื่อลอมบาร์ด จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ระยะเวลาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ประวัติเครดิตของผู้กู้ (Credit score) สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันด้วย 

ปัจจุบัน สินเชื่อลอมบาร์ดในไทย มักเป็นสินเชื่อที่อนุมัติให้กับลูกค้ากลุ่ม High Net Worth ที่ต้องการเพิ่มกระแสเงินสดสำหรับการลงทุน หรือเพื่อหมุนเวียนทั่วไป สินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง เป็นต้น 

การจำนำหุ้น คืออะไร

การ จำนำหุ้น คือ การนำสิทธิในการถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ไปจำนำ โดยที่การจำนำมีความหมายคือ การที่บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้จำนำ” นำสังหาริมทรัพย์ไปส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้รับจำนำ” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ (กรณีที่เป็น อสังหาริมทรัพย์ จะเรียกว่า “การจำนอง”)

จำนำหุ้น ได้ไหม ?

คำตอบก็คือ ได้

แต่การจำนำหุ้นจำเป็นที่จะต้องเลือกผู้ให้บริการแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้ และมีตัวตนจริง ๆ และถ้าใจให้ดีก็ควรที่จะดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

ข้อดีของการจำนำหุ้น มีอะไรบ้าง

1.ช่วยให้ผู้กู้มีเงินทุนไปหมุนเวียนใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่น นำไปหมุนเวียนใช้กรณีฉุกเฉิน นำไปลงทุนต่อยอดธุรกิจ ขยายกิจการ หรือนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสทำกำไรได้สูง ช่วยให้ไม่พลาดโอกาสในการลงทุน เป็นต้น

2.ใช้ศักยภาพจากทรัพย์สินหรือหุ้นที่ถือครองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ต้องขายทรัพย์สินทางการเงินที่มีอยู่เดิม

3.กระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.ยืดยุ่นจำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าเบิกได้สามารถปรับเพิ่มได้ตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักประกันหรือหุ้น

5.ไม่สูญเสียสิทธิประโยชน์ในการถือหุ้น เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล เป็นต้น

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ความเสี่ยงในการเล่นหุ้น มีอะไรบ้าง ก่อนลงทุนรีบเช็คด่วน ! ว่ารับได้หรือไม่

การจำนำหุ้น ยุ่งยากไหม

ปัจจุบันการจำนำหุ้น สามารถดำเนินการได้ผ่าน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนี้

1.จัดส่งเอกสารต่อ TSD โดยแบ่งเป็น

1.1. การจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ กรณี Scrip คือ การถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบที่ผู้ถือสิทธิมีใบหลักทรัพย์ จดแจ้งจำนำหุ้นได้ ดังนี้ 

  • กรอกรายละเอียดและลงนามบน หนังสือจดแจ้งการจำนำหลักทรัพย์ โดยผู้จำนำและผู้มีอำนาจของผู้รับจำนำ 
  • สำเนาใบหลักทรัพย์ที่จดแจ้งจำนำ
  • เอกสารแสดงตนของผู้จำนำ  (โปรดอ่านรายละเอียด ด้านหลังหนังสือจดแจ้งการจำนำหลักทรัพย์)
  • เอกสารแสดงตนของผู้รับจำนำ (โปรดอ่านรายละเอียด ด้านหลังหนังสือจดแจ้งการจำนำหลักทรัพย์)
  • หนังสือมอบอำนาจให้ผู้มายื่นเอกสารการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์กับ TSD
  • เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจ (โปรดอ่านรายละเอียด ด้านหลังหนังสือจดแจ้งการจำนำหลักทรัพย์)

1.2. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน กรณี Scripless คือ การถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบที่ผู้ถือสิทธิไม่มีใบหลักทรัพย์ จดแจ้งจำนำหุ้นได้ ดังนี้ 

  • ผู้ถือครองหลักทรัพย์ดำเนินการผ่านนายหน้า หรือ Broker ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการบันทึกรายการดังกล่าวในระบบงานของศูนย์รับฝาก ให้กับผู้ถือหุ้น

การจำนำหุ้น ปลอดภัยหรือไม่

อย่างที่กล่าวไปว่าจริงๆ แล้วการใช้สินทรัพย์มาค้ำประกันเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นการจำนำหุ้นก็ดี หรือลอมบาร์ดโลนก็ดี มีการให้บริการมาอย่างเนิ่นนาน สิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือการถูกหลอกลวงจากมิฉฉาชีพ คือ ผู้ขอสินเชื่อควรเลือกขอสินเชื่อจากผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการดังกล่าว อาทิเช่น สินเชื่อจำนำหุ้นแบบ P2P จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

คลิกอ่านเพิ่มเติม : P2P Lending Platform คืออะไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง

จำนำหุ้น ที่ไหนดี

ขั้นตอนในการจำนำหุ้นในปัจจุบันหรือการกู้ยืมเงินแบบสินเชื่อลอมบาร์ดอาจมีความยุ่งยากในการดำเนินการ ซับซ้อน และค่อนข้างใช้เวลานานในการขอสินเชื่อ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงินแบบ Peer-to-Peer ก็ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้อนาคตของการจำนำหุ้นทำได้ง่าย รวดเร็ว และนักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินเชื่อลักษณะนี้ได้มากขึ้น ซึ่งก็เริ่มมีผู้ให้บริการอย่าง Moneywecan เป็นหนึ่งในแพลทฟอร์มพัฒนาสินเชื่ออเนกประสงค์จำนำหุ้นขึ้นมาเพื่อขอใบอนุญาตให้บริการในลักษณะนี้ และเมื่อผ่านการทดสอบแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสินเชื่อให้สามารถนำเงินออกไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องขายหุ้นออกมา และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ถือหุ้นไว้ดังเดิม 

ข้อควรระวังเมื่อทำสัญญาจำนำหุ้น

  1. ตรวจสอบผู้ให้บริการหรือคู่สัญญาจำนำหุ้นให้ดีว่าได้รับอนุญาติให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
  2. อ่านรายละเอียดในสัญญาจำนำหุ้นให้ครบถ้วนก่อนเซ็นต์สัญญา
  3. ตรวจสอบเงื่อนไขการจำนำ ส่งดอกเบี้ย และไถ่ถอนทรัพย์จำนำและปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินค้ำประกันหลุดจำนำหรือถูกเพิกถอนการรับจำนำ

สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่สนใจการจำนำหุ้นเพื่อขอสินเชื่อหมุนเวียนมาใช้จ่าย อาจต้องรอกันสักนิดสำหรับแพลทฟอร์ตให้บริการการจำนำหุ้นแบบ Peer-to-Peer ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าจะกลายเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักลงทุนในเวลานี้อย่างแน่นอน

SHARE
50
SHARES