ความเสี่ยงในการเล่นหุ้น มีอะไรบ้าง ก่อนลงทุนรีบเช็คด่วน ! ว่ารับได้หรือไม่

by Donlaya C.
June 21st, 2021 • 4 minutes to read

ความเสี่ยงในการเล่นหุ้น

ในชีวิตของเราย่อมมีสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ก็คือความเสี่ยงนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆ อย่าง ออกจากบ้านไปวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ หรือจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ล้วนเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมได้บางส่วนหรือไม่ได้เลยอยู่ในทุกๆ วันของการใช้ชีวิต 

เช่นเดียวกับการเล่นหุ้น และการลงทุนอื่นๆ ที่ย่อมมีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ดีหรือไม่อย่างไร มีความเสี่ยงแบบไหนบ้างที่นักลงทุนต้องระมัดระวัง ไปดูได้เลยในบทความนี้

ทำไมการเล่นหุ้นจึงมีความเสี่ยง

การเล่นหุ้นก็คือการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการลงทุนทุกรูปแบบก็ต้องมีความเสี่ยง ยิ่งคาดหวังผลตอบแทนสูงได้ก็ยิ่งหมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยตามมานั่นเอง (High risk, high return) ความเสี่ยงในการลงทุน หมายถึง ระดับความไม่แน่นอน และ/หรือ ผลขาดทุนทางที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุน 

ดังนั้นเพื่อลดระดับความเสี่ยงในการลงทุนหรือการเล่นหุ้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจและเลือกลงทุนได้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การปั่นหุ้น คืออะไร ผิดกฎหมายหรือไม่ ทำเพื่ออะไร พร้อมบอกวิธีการคร่าวๆ Update ล่าสุด

ความเสี่ยงในการเล่นหุ้น มีอะไรบ้าง

1.ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) 

ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยการเล่นหุ้นก็คือการที่เรานำเงินไปลงทุนในบริษัทๆ หนึ่งเมื่อบริษัทมีปัญหาทางธุรกิจ ทำกำไรได้น้อยลงหรือขาดทุนก็จะเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนต้องสูญเสียรายได้ หรือเงินลงทุนไปด้วยนั่นเอง ซึ่งความเสี่ยงทางธุรกิจยังประกอบด้วยปัจจัยความเสี่ยงอีกหลายๆ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ และความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม

2.ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือหลักทรัพย์โดยรวม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

3.ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด (Market Risk)

อีกหนึ่งความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยากในการลงทุนในตลาดหุ้น คือ ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดที่เกิดจากอารมณ์โดยรวมของนักลงทุนทุกคนในตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้แต่ก็อาจผิดเกิดเป็นความเสี่ยงในการเล่นหุ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจดี คาดการณ์ว่านักลงทุนส่วนมากน่าจะอยากลงทุนตลาดหุ้นน่าจะคึกคัก แต่ปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลให้ตลาดหุ้นลง นักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าลงทุนเพราะสาเหตุอื่น ทำให้ไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ก็ได้ 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ตลาดหุ้นผันผวน กิดจากอะไร นักลงทุนควรปรับตัวอย่างไรถึงจะดีที่สุด

4.ความเสี่ยงจากสภาวะการณ์ที่ไม่คาดคิด (Event Risk)

ยกตัวอย่างง่ายๆ กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เมื่อต้นปี 2020 เกิดเหตุการที่คาดไม่ถึงทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำลง เกิดความไม่แน่นอน นักลงทุนมีความกลัวจากเหตุการโรคระบาดอย่าง Covid 19 ที่ทำให้ทั่วทั้งโลกต้อง Lock-down ประเทศ ส่งผลต่อเศรษฐกิจยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากผลกระทบต่อการลงทุนเล่นหุ้นซึ่งเป็น ความเสี่ยงจากสภาวะการณ์ที่ไม่คาดคิด

5.ความเสี่ยงในการเลือกที่ปรึกษาการลงทุน

ความเสี่ยงในการเลือกที่ปรึกษาลงทุน หรือความเสี่ยงในการเลือกหุ้นมาลงทุน เช่น เลือกหุ้นจากคำบอกเล่าของคนรู้จัก หรือเลือกหุ้นลงทุนจากที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการลงทุน เพราะไม่มีทางที่ที่ปรึกษาจะแนะนำทรัพย์สินที่ควรลงทุนได้ถูกต้องทุกครั้ง 

ซึ่งผู้ลงทุนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จะนำเงินไปลงทุนเองด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือแนวโน้มธุรกิจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตได้จริงหรือไม่ 

วิธีการลงทุนเล่นหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนไปได้ คือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและสินทรัพย์ที่จะลงทุนของนักลงทุนเอง โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่รับได้ของตนเอง และเลือกลงทุนให้สามารถจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

SHARE
56
SHARES