มาทำความรู้จัก Set 100 คืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ง่ายขึ้น

by Donlaya C.
September 17th, 2021 • 5 minutes to read

Set 100

พูดถึงหุ้นในตลาดหุ้นไทย จะมีหุ้นบางตัวที่ถูกจัดอยู่ในดัชนีหุ้น SET 100 ซึ่งหุ้นเหล่านี้มีความแตกต่างจากหุ้นตัวอื่นๆ ในตลาดอย่างไร แล้วในฐานะนักลงทุน ควรเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้น SET 100 Index หรือไม่ ลองติดตามกันในบทความนี้เลย

หุ้น Set 100 คืออะไร

Set 100 คือ หุ้น 100 อันดับแรกตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหุ้นไทย เพื่อนำมาคำนวณเป็นดัชนี หุ้น SET 100 Index เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  

เสมือนการกรองหุ้นพื้นฐานดี 100 หุ้นให้กับนักลงทุน โดยหุ้นใน Set 100 จะมีการทบทวนและคำนวณรายชื่อใหม่ทุกๆ 6 เดือน เนื่องจากตลาดหุ้นมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา เป็นการอัพเดทเพื่อสะท้อนถึงความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเอง 

Set 100 และ Set 50 แตกต่างกันอย่างไร

SET100 คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ในขณะที่ SET50 คือ หุ้น 50 อันดับแรก หมายความว่า หุ้นทุกตัวใน SET50 จะอยู่ในดัชนีหุ้น SET 100 ด้วยนั่นเอง

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Set 100 มีอะไร

  • เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  • มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 12 เดือนสูงสุด 200 อันดับแรก
  • มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
  • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก (Market Capitalization Weight)
  • ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ
  • คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ความเสี่ยงในการเล่นหุ้น มีอะไรบ้าง ก่อนลงทุนรีบเช็คด่วน ! ว่ารับได้หรือไม่

หุ้นใน Set 100 ปันผล ดีไหม

เห็นแบบนี้แล้ว นักลงทุนคงคิดว่า ก็เลือกลงทุนในหุ้นดัชนี set 100 ซิ เพราะเป็นหุ้นที่ถูกคัดเลือกมาแล้ว ต้องมีปันผลที่ดีตอบแทนแน่ ๆ แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า นโยบายการปันผลของแต่ละบริษัทแตกต่างกัน หากบริษัทมีการลงทุนอยู่ตลอด ขยับขยายลงทุนเพิ่มเพื่อการเติบโดต อย่างเช่น CPALL ที่นำกำไรมาลงทุนขายาสาขาต่อ หรือ ADVANC ที่นำเงินมาลงทุนเพื่อพัฒนากิจการทางด้านโทรคมนาคมอยู่ บริษัทเหล่านี้แม้จะอยู่ใน SET100 ก็อาจไม่จ่ายเงินปันผลเสียด้วยซ้ำ เนื่องจากแผนการลงทุนเพิ่มเติมนั่นเอง 

ดังนั้น ไม่ใช่ว่าหุ้นในดัชนี Set100 ทุกตัวจะจ่ายปันผลดี แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายการปันผลของบริษัท นั้นๆ ด้วย

วิธีคำนวณ Set 100 Index ทำอย่างไร

สำหรับการคำนวณดัชนีหุ้นเพื่อให้ได้หุ้น 100 อันดับแรกที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดจะ คํานวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และปรับฐานการคํานวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยที่ใช้ในการคํานวณ โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

SET50 / SET100 Index = (มูลค่าตลาดรวม ณ วันปัจจุบัน (CMV) x 1,000) /  

มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน (BMV)

โดยที่ ; CMV = Current Market Value

BMV = Base Market Value

ตัวเลข 1,000 คือ ค่าดัชนีเริ่มต้น 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : หุ้นพื้นฐานดี คืออะไร มีลักษณะเป็นแบบไหน พร้อมบอกวิธีดูก่อนตัดสินใจลงทุน

จะเข้าซื้อหุ้นใน Set100 ต้องทำอย่างไร

เช่นเดียวกับหุ้นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Set100 Set50 หรือหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในดัชนีราคาหุ้น นักลงทุนสามารถซื้อหรือลงทุนหุ้นได้ผ่านโปรแกรมเทรด ทั่วไปตามปรกติ 

สรุปภาพรวมตลาด Set 100

ดัชนีราคา SET 100 Index คือ ดัชนีที่คำนวณจากหุ้นสามัญที่มีมูลค่าสูงสุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 100 ตัวแรก ที่ต้องผ่านเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ 

หุ้นในดัชนีราคา SET100 ใช้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนมูลค่าการลงทุนในหุ้นที่มีขนาดกลาง ไปจนถึงหุ้นที่มีขนาดใหญ่ในตลาดได้ เพื่อให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ทิศทางหรือแนวโน้มโดยรวมของตลาดได้ 

SHARE
57
SHARES