มาทำความรูจัก Set 50 คืออะไร จะมีหุ้นตัวไหนบ้าง แล้วจะเริ่มต้นลงทุนยังไงมีมาแนะนำ

by Donlaya C.
September 15th, 2021 • 9 minutes to read

Set 50

SET50 คืออะไร ? นักลงทุนมือใหม่หลายคนอาจยังมีความสงสัยว่าหุ้นในรายชื่อ ทั้ง 50 รายชื่อนี้มีไว้ทำไม เพื่ออะไร แล้วมีประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างไร ใครที่กำลังมองหาหุ้นพื้นดี และต้องการรู้วิธีเลือกซื้อหุ้น ก็ขอแนะนำเลยว่าให้ไปติดตามกันเลยในบทความนี้ 

Set 50 คืออะไร?

SET 50 คือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก โดยคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด ( Market Capitalization ) และสภาพคล่องในการซื้อขายสูงสุด 50 อันดับแรก ซึ่งมีทั้งหุ้นระยะยาว และหุ้นระยะสั้นให้เลือกลงทุน

“ ดัชนี ” หรือ “ Index ” คือ การคำนวณค่าทางสถิติเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิ่ง ๆ นั้น ความหมายก็คือ ดัชนีราคาหุ้น หรือ SET Index ก็คือ ดัชนีที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ เปรียบเหมือนตัวแทนของดัชนี SET ทั้งหมดนั่นเอง

นอกจาก ดัชนีหุ้น SET 50 แล้วก็ยังมีดัชนี SET 100 อีกด้วย  

Set 50 มีรายชื่อหุ้นตัวไหนบ้าง?

ข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี Set 50 ประจำวันที่ 14/09/2564 ได้แก่

ลำดับที่บริษัทหุ้น
1บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ADVANC
2บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)AOT
3ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)BBL
4บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)BDMS
5บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)BEM
6บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)BGRIM
7บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)BH
8บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)BJC
9บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BTS
10บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)CBG
11บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)COM7
12บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)CPALL 
13บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)CPF
14บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)CPN
15บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)CRC
16บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)DELTA
17บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)DTAC
18บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)EA
19บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)EGCO
20บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)GLOBAL
21บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)GPSC
22บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)GULF
23บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)HMPRO
24บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)INTUCH
25บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)IRPC
26บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)IVL
27ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)KBANK
28บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)KCE
29ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)KTB
30บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)KTC
31บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)LH
32บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)MINT
33บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)MTC
34บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)OR
35บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)OSP
36บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTT
37บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)PTTEP
38บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)PTTGC
39บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)RATCH
40บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SAWAD
41ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)SCB
42บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)SCC
43บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)SCGP
44บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)STA
45บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)STGT
46บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TISCO
47บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)TOP
48บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)TRUE
49ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)TTB
50บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TU

สามารถดูรายชื่อหุ้น Set 50 Index ได้จากที่ไหน ?

สามารถดูรายชื่อหุ้น Set 50 Index ได้ง่าย ๆ โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ www.set.or.th 

การลงทุนแบบ DCA ในกองทุนรวม Set 50 Index คืออะไร

เป็นวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยใน กองทุนรวมดัชนีหุ้น SET 50 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่ใช้ในการคำนวณ SET 50 Index เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น โดยพยายามให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนขึ้นลงเท่ากับผลตอบแทนของดัชนีราคาของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดัชนีหุ้นใน Set 50 มีอะไรบ้าง?

ผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ SET50 Index ก็คือตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง โดยจะมีการปรับทุก ๆ 6 เดือน เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น กรณีที่มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ หรือกรณีที่มีการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นสามัญบางตัวที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการคำนวณ SET50 Index ได้

ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกดัชนีหุ้นใน Set 50 ประกอบด้วย

  • การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรก (Market Capitalization Weight)
  • ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ
  • มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
  • คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ตลาดหุ้น คืออะไร ทำงานอย่างไรบ้าง ข้อดีของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไร

วิธีคำนวณดัชนีหุ้นใน Set 50

วิธีการคํานวณดัชนี ใช้การคํานวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และปรับฐานการคํานวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยที่ใช้ในการคํานวณ โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

SET50 / SET100 Index = (มูลค่าตลาดรวม ณ วันปัจจุบัน (CMV) x 1,000) /  

มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน (BMV)

โดยที่ ; CMV = Current Market Value

BMV = Base Market Value

ตัวเลข 1,000 คือ ค่าดัชนีเริ่มต้น 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : หุ้นปันผล คืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้าง บอกเลยว่าเจ๋งกว่าที่คุณคิด ก่อนลงทุนต้องอ่านจริงๆ

ปัจจัยที่ทำให้ดัชนีหุ้น Set 50 ขึ้น-ลง มีอะไรบ้าง?

ปัจจัยที่ทำให้ดัชนีหุ้น Set 50 มีความผันผวนขึ้นลงก็มีหลายปัจจัย อาทิเช่น

  • สถานการณ์เกี่ยวกับบ้านเมือง เช่น สงคราม ความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น
  • เศรษฐกิจมวลรวม หรือ การประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
  • เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ (Fund Flow)
  • ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในต่างประเทศก็สามารถส่งผลต่อความผันผวนของหุ้นไทยในดัชนี Set50 ได้เช่นกัน  
  • อื่นๆ เช่น วิเคราะห์แนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ
  • ราคาน้ำมันดิบ

ลงทุนใน Set 50 ต้องทำอย่างไร?

การลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน Set 50 หรือ Set 100 ก็ตามที สามารถลงทุนได้เหมือนการลงทุนในหุ้นอื่น ๆ ทั่วไปเลยค่ะ โดยซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดได้ตามปรกติ นอกจากการเลือกลงทุนในหุ้นดัชนี Set50 ด้วยตัวเองแล้ว ยังมีกองทุนรวม Set50 เป็นอีกทางเลือกของนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงในการลงทุนหุ้น และให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ช่วยลงทุนและบริหารเงินทุนของเรา ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการลงทุนในหุ้นดัชนี หรือ Set 50 

SHARE
49
SHARES