เงินกู้นอกระบบ คืออะไร พร้อมความเสี่ยงเมื่อกู้เงินด่วนนอกระบบแบบที่ใครก็คิดไม่ถึง !

by Donlaya C.
April 11th, 2019 • 5 minutes to read

เงินกู้นอกระบบ

แม้ภาครัฐจะมีนโยบายการกวาดล้างนายทุนเงินกู้นอกระบบกันออกมาเรื่อยๆ เนื่องจาก เงินกู้นอกระบบ ถือเป็นปัญหาระดับประเทศ ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ การกู้เงินด่วนนอกระบบยังสร้างปัญหาความเลื่อมล้ำภายในสังคม และส่งผลเสียต่อคนที่หาเงินกู้นอกระบบ เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายทุนผู้ปล่อยกู้หนี้นอกระบบ ที่แสวงหาผลประโยชน์จากลูกหนี้ที่ร้อนเงินด้วย  

กู้เงินนอกระบบ คืออะไร?

การกู้เงินนอกระบบ คือ การที่ผู้ให้บริการเงินกู้ที่เป็นการกู้ยืมเงินกันเองระหว่างประชาชน โดยไม่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน ทำให้ภาครัฐมีข้อจำกัดในการควบคุมการกู้ยืมในลักษณะนี้ ส่งผลให้หนี้นอกระบบไม่มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่มีมาตรฐาน และไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ เงื่อนไขการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ขอกู้และผู้ให้กู้  และมักเกิดปัญหาการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกว่าปกติ ถือเป็นมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม : อยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิส ต้องทำอย่างไร มีวิธีการปลดหนี้ที่ทำตามได้จริงมาบอก

ประเภทของ เงินกู้นอกระบบ

เงินกู้นอกระบบ แน่นอนว่าก็ถูกออกแบบมาให้ไม่ต่างจากเงินกู้ในระบบนั่นแหละ เพื่อที่จะรองรับความต้องการของผู้กู้ มีทั้ง

1. เงินกู้นอกระบบรายวัน (ระยะสั้น)

คือ เงินกู้นอกระบบแบบระยะสั้น มีหลายรูปแบบ คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวัน ได้แก่

1.1. การกู้ในลักษณะ “ดอกลอย”  เป็นเงินกู้ที่มีการเก็บดอกเบี้ยทุกวันจนกว่าลูกหนี้จะนำเงินต้นมาคืนเป็นก้อน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มักจะอยู่ที่ร้อยละ 5-20 บาท ต่อเดือน

1.2. กู้หนี้เงินสด ทองคำ หรือสินทรัพย์อื่นๆ เก็บเงินดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยบวกทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยไว้ด้วยกัน มักคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 20 ต่อการให้กู้ยืม 1 ครั้ง    

โดยปกติแล้ว.. เงินกู้นอกระบบรายวันจะมีอัตราดอกเบี้ยสูง หากต้องการ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แนะนำว่าควรติดต่อทำเรื่องกู้เงินผ่านทางธนาคาร หรือ ตลาดสินเชื่อออนไลน์จะดีกว่าค่ะ

2. เงินกู้นอกระบบรายเดือน (รายเดือน หรือ รายปี)

เป็นการปล่อยกู้แบบระยะยาว มีระยะมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป จนถึงรายปี มักเก็บดอกเบี้ยรายเดือนจนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมไว้ชัดเจน

ในกรณีที่ยอดเงินสูงมากจะมีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน คิดดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 5 ไปจนถึงร้อยละ 20    

สิ่งที่ต้องระวัง เมื่อทำเรื่องเงินกู้นอกระบบ

1. เงื่อนไขที่ซับซ้อน

ลักษณะเด่นของ การกู้เงินนอกระบบ คือ ความเร็ว เนื่องจากผู้กู้นอกระบบส่วนมากร้อนเงิน ต้องการได้เงินด่วนใช้ในระยะเวลาอันสั้น เงื่อนไขที่นายทุนกำหนดมักมีความซับซ้อน สร้างความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระหนี้ ขั้นตอนในการกู้ยืมต่างๆ ตลอดจนเบี้ยปรับ ที่ถ้าหากผู้กู้ไม่อ่านทำความเข้าใจให้ดีก็จะตกเป็นเหยื่อ ทำให้อาจถูกขูดเลือดขูดเนื้อเอาได้

2. นายทุนปิดบ้านหนี จ่ายหนี้ไม่ตรงเวลา

ด้วยเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาได้เอง โดยไม่มีภาครัฐเข้าช่วยควบคุมดูแล นายทุนบางรายหัวใส ครบกำหนดต้องจ่ายดอกเบี้ยของลูกหนี้ กลับหายตัว ปิดบ้าน ติดต่อไม่ได้ ทำให้ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เกิดเป็นปัญหาจ่ายดอกเบี้ยไม่ตรงงวด โดนปรับตามเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม หรือบางรายที่นำทรัพย์สินไปค้ำประกันโดนยึดไปตามสัญญาที่ตนได้เซ็นต์เอาไว้อีก

3. ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

หนี้นอกระบบ เกิดจากการกู้ยืมกันเองของบุคคล ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ยืมกันเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งรัฐไม่สามารถล่วงรู้ถึงการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ เนื่องจากเกิดขึ้นนอกระบบการควบคุมดูแลของรัฐ ทำให้ผู้กู้ที่ กู้เงินนอกระบบ มักไม่ได้รับสิทธิ หรือความคุ้มครองที่พึงได้ เมื่อเทียบกับผู้กู้ที่กู้เงินกับผู้ให้บริการเงินทุนที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

4. ถูกทวงหนี้แบบไม่เป็นธรรม

เชื่อว่าหลายคนเคยได้เห็นข่าวคราวกันบ้าง เกี่ยวกับการทวงหนี้นอกระบบแบบโหดเหี้ยม ไม่ว่าจะเป็นการโดนตามยึดทรัพย์จนหมดเนื้อหมดตัว การขู่ทำร้ายร่างกายโดนนายทุนหนี้นอกระบบ สร้างความเสียหาย และเป็นภัย ต่อผู้กู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นอย่างมาก

5. เป็นหนี้นอกระบบไม่จบไม่สิ้น

ด้วยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินนอกระบบส่วนใหญ่ ไม่ได้ออกแบบมาให้เกิดความเท่าเทียมต่อผู้กู้และผู้ให้กู้ แต่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ให้กู้เกิดความได้เปรียบ มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกินกว่าปกติ ทำให้เมื่อตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบแล้ว ไม่แปลกที่ลูกหนี้หลายคนต้องติดกับดักอยู่ในวงจรนี้อย่างยาวนาน หนำซ้ำยังต้องไปกู้หนี้ยืมสิน สร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาชดใช้ดอกเบี้ยราคาแพง หรือนำมาโปะหนี้ เงินกู้นอกระบบ สร้างหนี้ซ้ำซ้อนจนเป็นปัญหาเรื้อรังอีกด้วย

อัตราดอกเบี้ยของการกู้เงินนอกระบบ

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เงินกู้นอกระบบ หมายความว่า การกู้เงินแบบนี้.. นายทุนเงินกู้นอกระบบจะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ได้ โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงข้อกฎหมาย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบอาจสูงถึง 20% ต่อเดือน (240% ต่อปี!!) หรือมากกว่าก็สามารถเป็นไปได้ (อัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดเท่ากับ 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน)   

ทำไมคนไทยยังติดกับดัก เงินกู้นอกระบบ?

ลักษณะเด่นของเงินกู้นอกระบบก็คือ ได้เงินเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เอาง่ายๆ คือ ทุกอย่างรวดเร็วไปซะหมด ซึ่งนี่แหละคือความน่ากลัวของ เงินกู้นอกระบบ

โฆษณาชวนเชื่อที่ถูกใช้ดึงดูดลูกหนี้ หรือเหยื่อที่ร้อนเงิน ของนายทุนหนี้นอกระบบอย่าง กู้เงินด่วนนอกระบบ อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว, เงินด่วน อนุมัติเร็ว รับเงินทันที ก็ยังเป็นกับดักดึงดูกลูกหนี้ที่ต้องการได้เงินก้อนง่ายๆ ในระยะเวลาสั้นๆ อยู่เสมอ

จากบทความนี้ ผู้เขียนก็หวังว่า ใครที่กำลังสนใจจะทำเรื่อง เงินกู้นอกระบบ อยากให้ตระหนักถึงความอันตรายและผลเสียของการกู้เงินนอกระบบ ควรมองหาทางเลือกในการกู้ยืมที่ปลอดภัย โปร่งใสและเชื่อถือได้ ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการในระบบมากมาย ที่ให้บริการเงินกู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กู้เงินออนไลน์ ฯลฯ  ที่ช่วยให้ผู้กู้ได้รับเงินรวดเร็ว สะดวก แถมยังปลอดภัย เช่น ตลาดสินเชื่อออนไลน์ มันนี่วีแคน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moneywecan.com/   

SHARE
51
SHARES