หุ้นระยาว และ หุ้นระยะสั้น เหมาะสมกับใคร แบบไหนดีกว่ากัน

by Donlaya C.
July 17th, 2021 • 7 minutes to read

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันความสนใจในการลงทุนในหุ้นมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะด้วยความสะดวกสบาย และความง่ายในการเข้ามาในตลาดหุ้นมีมากขึ้นประกอบกับนักลงทุนสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น ข่าวสารต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

ซึ่งในการลงทุนในหุ้น ก็จะสามารถแบ่งนักลงทุนออกเป็นสองกลุ่มหลักๆ คือนักลงทุนที่เล่นหุ้นระยะสั้น และนักลงทุนที่ลงทุนหุ้นระยะยาว ซึ่งบทความนี้เราจะมาค้นหาคำตอบดูว่า นักลงทุนแบบไหนเหมาะกับการเล่นหุ้นระยะสั้นหรือระยะยาวมากกว่ากัน 

หุ้นระยาว และ หุ้นระยะสั้น 

การลงทุนในหุ้นระยะสั้น หรือระยะยาวนั้น แตกต่างกันที่เป้าหมายในการลงทุนของนักลงทุนแต่ละคน โดยระยะสั้นหรือยาว หมายถึง ระยะเวลาในการถือหรือลงทุนในหุ้นตัวดังกล่าวนั่นเอง

การลงทุนในหุ้นระยะสั้น หมายถึง นักลงทุนที่ซื้อ-ขายหุ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น นักลงทุนแบบ Day trade ที่มีการเปิดและปิดการซื้อขายในวันเดียวกัน หรือจบภายในวันเดียว หรือนักลงทุนแบบ Scalp Trade ซึ่งหมายถึงการซื้อ-ขายในระยะเวลาเป็นนาทีหรือวินาที เป็นต้น 

ในขณะที่ การลงทุนในหุ้นระยะยาว หมายถึง นักลงทุนที่ซื้อหรือลงทุนในหุ้นในระยะยาวๆ เช่น 3 ปีหรือมากกว่า อาจจะถือไว้เป็นสิบๆ ปี แล้วค่อยขายออกมาก็ได้ โดยการลงทุนทั้งสองแบบมีแนวคิดในการสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกัน  

📄 คลิกอ่านข้อดี-ข้อเสียของหุ้นระยะสั้น และหุ้นระยะยาวได้ที่นี่

หุ้นระยะสั้น 

การเล่นหุ้นระยะสั้น หรือการซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรระยะสั้น เป็นวิธีการลงทุนโดยอาศัยความผันผวนของราคาหุ้นระยะสั้นมาสร้างผลตอบแทน ผลตอบแทนที่ได้อาจไม่มากแต่เน้นการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับราคาหุ้นได้แก่ ข่าว แรงการซื้อ-ขายหุ้นตัวนั้นๆ ของนักลงทุนในตลาด เป็นต้น 

  • ข้อดีของการลงทุนหุ้นระยะสั้น คือ ผู้ลงทุนรู้ผลกำไรและขาดทุนในวันเดียว มีโอกาสได้ผลตอบแทนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก 
  • ข้อเสียก็คือ ต้องคอยเฝ้าหรือตามตลาดอยู่ตลอดเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อ-ขาย มีความเสี่ยงสูงต้องอาศัยระสบการณ์  

คลิกอ่านเพิ่มเติม : แนะนำ 7 หุ้นน่าลงทุนระยะสั้น ที่น่าเล่น น่าซื้อมากที่สุดในปีนี้

สำหรับ หุ้นน่าลงทุนระยะสั้น มักมีลักษณะดังนี้

  • เป็นหุ้นที่มี Volume หรือ ปริมาณการซื้อขายมาก 
  • เป็นหุ้นที่มีความผันผวนมาก ทำให้มีการเหวี่ยงของราคาที่ค่อนข้างมาก เพื่อสร้างโอกาสในการหาจังหวะเข้าซื้อในราคาที่ต่ำ และขายเมื่อราคาเหวี่ยงตัวสูงขึ้น 

หุ้นระยะยาว

การเล่นหุ้นระยะยาว คือ การลงทุนระยะยาวโดยวางเป้าหมายการลงทุนไว้ 5 – 10 ปี ขึ้นไป เน้นความสำคัญในการเลือกหุ้นดี มีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคต มาลงทุนเพื่อคาดหวังการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว

ผู้ลงทุนหุ้นระยะยาวต้องมีการวางแผนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแผนทางการเงินและกำหนดนโยบายลงทุนไว้  กำหนดผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ยงที่รับได้ เพราะการลงทุนหุ้นเก็งกำไรระยะยาวผู้ลงทุนต้องถือหุ้นให้ครบตามเป้าหมาย (ในกรณีที่พื้นฐานของหุ้นเป็นไปตามการคาดการณ์ไว้) หากไม่มีการวางแผนที่ดีพอ อาจทำให้ต้องดึงเงินออกมาใช้กรณีฉุกเฉินทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้นั่นเอง

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ความเสี่ยงในการเล่นหุ้น มีอะไรบ้าง ก่อนลงทุนรีบเช็คด่วน ! ว่ารับได้หรือไม่

หุ้นน่าลงทุนระยะยาว มักมีลักษณะดังนี้

  • ลงทุนในหุ้นที่ดีที่มีแนวโน้มเติบโตได้ในอนาคต
  • หุ้นหรือบริษัทที่เลือกลงทุนควรมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่จะนำพาให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน
  • มียอดขายหรือรายได้ที่เติบโต อย่างน้อย 3-5 ปี ย้อนหลัง
  • มีกำไรต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ไม่มีปัญหาขาดทุน หนี้สินไม่เยอะ
  • ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมต้นทุนได้ดี เป็นต้น
  • การบริหารจัดการภายในมีประสิทธิภาพ หรือบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

หุ้นระยะสั้น เหมาะสมกับใคร

1.เหมาะกับนักลงทุนที่เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนไม่มาก 

2.เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการคงสภาพคล่องทางการเงินไว้มากๆ เพราะสามารถให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วได้แต่ก็อย่าลืมว่ามีความเสี่ยงมากเช่นกัน … และยังสามารถดึงเงินออกมาใช้จ่ายเมื่อฉุกเฉินได้ทันทีไม่เหมือนการลงทุนสำหรับเป้าหมายระยะยาวๆ 

3.เหมาะกับนักลงทุนที่มีเวลาเกาะติดตลาดเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อ-ขายเพื่อทำกำไร ต้องคอยเกาะติดสถานการณ์เป็นประจำเพื่อบริหารความเสี่ยง

4.เหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์สูงพอสมควร เนื่องจากลงทุนในระยะสั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมีการปรับใช้กลยุทธ์ในการลงทุนอยู่เสมอเพื่อให้ได้กำไรสูงที่สุด

หุ้นระยะยาว เหมาะสมกับใคร

1.เหมาะกับนักลงทุนที่มีรายได้ประจำ หรือผู้ที่ต้องวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวเช่น พนักงานบริษัทที่มีรายได้ประจำ หรือผู้ที่ต้องวางแผนสำหรับวัยเกษียณ เป็นต้น

2.เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการมีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต 

3.เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามตลาด โดยนักลงทุนที่เลือกหุ้นเพื่อลงทุนระยะยาวมักไม่สนใจความผันผวนของราคาหุ้นในระยะสั้นๆ แต่จะเน้นไปที่การเลือกหุ้นพื้นฐานดีที่สามารถเติบโดตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงไม่จำเป็นต้องมาคอยเกาะติดสถานการณ์ตลาดเท่ากับการลงทุนในระยะสั้น 

4.เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 7 หุ้นที่น่าลงทุนระยะยาว ตัวไหนดี ตัวไหนน่าลงทุน จะมีอะไรบ้าง อ่านด่วน !

หุ้นระยะสั้น หุ้นระยะยาว แบบไหนดีกว่ากัน

สำหรับการลงทุนหุ้นระยะสั้นหรือระยะยาวนั้น มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ทำให้นักลงทุนแต่ละคนอาจเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นมากกว่า หรือเหมาะกับการลงทุนในหุ้นระยะยาวมากกว่า ไม่สามารถฟันธงได้การลงทุนแบบไหนดีกว่ากัน เพราะล้วนขึ้นอยู่กับ เป้าหมายของนักลงทุน ความเสี่ยงที่รับได้ หรือวิธีการในการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนั่นเอง 

การถือหุ้น หุ้นระยาว และ หุ้นระยะสั้นนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ นักลงทุนต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองกำลังเลือกลงทุน นอกจากนี้ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสมเพราะแน่นอนว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ วันนี้มีกำไร พรุ่งนี้อาจขาดทุนอย่างมหาศาล การบริหารความเสี่ยงของเงินทุนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันนัดลงทุนจากการขาดทุนจนหมดตัวได้นั่นเอง

SHARE
47
SHARES