แหล่งเงินทุนระยะสั้น คืออะไร มีอะไรบ้าง ไม่มีหลักประกันจะกู้เงินลงทุนผ่านหรือไม่

แหล่งเงินทุนระยะสั้น คืออะไร ไม่มีหลักประกันกู้เงินได้หรือไม่ ?

by Donlaya C.
April 17th, 2019 • 5 minutes to read

แหล่งเงินทุนระยะสั้น

การเลือกใช้เงินทุนถูกตามประเภท มีระยะเวลาและวัตถุประสงค์สอดคล้องกันระหว่างการนำเงินทุนไปใช้ และเงื่อนไขการจัดหา แหล่งเงินทุนระยะสั้น ช่วยให้ผู้ประกอบนำเงินไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าความจำเป็น และยังช่วยให้สภาพคล่องของกิจการเป็นไปได้อย่างราบรื่น

การลงทุนระยะสั้น ในการประกอบธุรกิจ มักมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินไปลงทุนในการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เงินที่ผู้ประกอบการต้องจัดจาก แหล่งเงินทุนระยะสั้น มักมีจำนวนไม่มาก สามารถชำระคืนได้ในระยะเวลาอันใกล้ แหล่งเงินทุนระยะสั้นมักไม่มีหลักประกัน เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซื้อวัตถุดิบ หรือเครื่องจักรที่ราคาไม่สูงมาก เป็นต้น

แหล่งเงินทุนระยะสั้น คืออะไร

เงินทุนระยะสั้น คือ เงินที่ธุรกิจจัดหาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กิจการ มีกำหนดระยะเวลาจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี ไม่มีหลักประกัน หรือไม่ต้องวางสินทรัพย์เพื่อค้ำประกัน  

แหล่งเงินทุนระยะสั้น มีอะไรบ้าง

1. การกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์

เป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่คุ้นเคยกันดีของผู้ประกอบการ โดยเงินลงทุนระยะสั้นกู้ยืมจากธนาคารเพื่อธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ

1.1. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หรือ  OD ที่ย่อมาจากคำว่า Overdraft คือ เงินทุนระยะสั้น สำหรับธุรกิจ โดยการกู้ยืมในลักษณะใช้เช็คในการเบิก หรือถอนเงินตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร คิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีไปใช้ สามารถชำระเงินคืนเมื่อไหร่ก็ได้ มักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบอื่นๆ

1.2 สินเชื่อแฟ็กเตอริง (Factoring) คือ การนำสินค้าหรือใบสั่งซื้อสินค้าหรือ Invoice มาค้ำประกันการกู้ เป็นการใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นๆ อย่าง บ้าน หรือที่ดินมาค้ำประกัน มีกำหนดการชำระเงินเมื่อจำหน่ายสินค้าได้ ช่วยเปลี่ยนลูกหนี้การค้าให้เป็นกระแสเงินสดได้อย่างรวดเร็ว   

2. สินเชื่อการค้า

การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือการได้เครดิตการค้ำ 30 วัน, 60 วัน หรือ 90 วัน คือวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นของกิจการได้อีกทางหนึ่ง ช่วยให้การหมุนเงินในบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้น โดยการได้สินค้ามาขายก่อนแล้วค่อยชำระเงินภายหลังนั่นเอง

3. สินเชื่อทางเลือก Moneywecan

Moneywecan เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจ SME มีลักษณะเป็นสินเชื่อระยะสั้นให้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประเมิน เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น-กลาง ที่ปราศจากหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขั้นตอนน้อย ใช้เวลาในการดำเนินการเร็ว ช่วยให้ธุรกิจได้รับเงินทุนหมุนเวียนรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน

4. แหล่งเงินทุนระยะสั้นอื่น ๆ  

ใช้วิธีการนำสินทรัพย์ที่มีมูลค่าของกิจการมาแปลงเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินสด ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น การหาเงินทุนระยะสั้นจาก แหล่งเงินทุนภายนอก อย่างการนำเช็คลงวันที่ล่วงหน้า การขายลดตั๋วเงินให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้

แหล่งเงินทุนระยะสั้น ไม่มีหลักประกัน มีลักษณะอย่างไร?

การหาแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการ กู้ SME หรือจัดหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีใดก็ตาม ก็อาจจะต้องมองหา แหล่งเงินทุนระยะสั้น หรือ แหล่งเงินทุนระยะยาว เพื่อนำเงินทุนมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ สิ่งสำคัญคือต้องมองหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับการใช้เงิน วัตถุประสงค์ มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระเงินคืน รวมทั้งต้นทุนในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมด้วย

แหล่งเงินทุนระยะสั้น ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้เพื่อหมุนเวียนในกิจการ วัตถุประสงค์ก็เพื่อการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ มักเป็นเงินจำนวนไม่ใหญ่มาก กิจการสามารถจ่ายคืนเงินได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ เช่น กิจการต้องการใช้เงินทุนระยะสั้นในการ จ่ายเงินเดือน หรือหมุนเวียนในบริษัท เป็นต้น

และด้วยความคล่องตัวของการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุน ในลักษณะนี้มักไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายความว่า แม้ผู้ประกอบการจะไม่มีสินทรัพย์จำพวก อาคาร ที่ดิน มาใช้ค้ำประกันสินเชื่อระยะสั้น ก็สามารถทำเรื่องกู้เงินเพื่อมาลงทุนได้จากแหล่งเงินทุนระยะสั้นนั่นเอง  

แหล่งเงินทุนระยะสั้นดีกว่าแหล่งเงินทุนระยะยาวจริงหรือ?

แหล่งเงินทุนระยะสั้น จะดีกว่า แหล่งเงินทุนระยะยาว ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นกับค่าใช้จ่ายถูกประเภท

ยกตัวอย่างเช่น การใช้เงินทุนระยะสั้น อย่าง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ที่มีลักษณะคือ มีวงเงินไม่สูงมาก หากเทียบกับเงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุน และมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างแพง กิจการใช้เงินทุนระยะสั้นในการซื้อวัตถุดิบ ในเวลาไม่นาน เมื่อกิจการขายสินค้าได้มีรายได้ ก็สามารถนำเงินไปจ่ายคืนเพื่อปิดยอด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารได้อย่างรวดเร็ว

การที่ผู้ประกอบการเลือกใช้เงินทุนระยะยาวในการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยส่วนมากเงินทุนระยะยาวมักมีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดที่แน่นอน วงเงินกู้มักมีจำนวนที่มาก หากวงเงินที่กู้ออกมาไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เท่ากับว่ากิจการต้องจ่ายดอกเบี้ยในส่วนของเงินกู้ที่ไม่ได้ใช้อีกด้วย ถือเป็นการใช้เงินทุนผิดประเภทนั่นเอง เพื่อน ๆ สามารถอ่านข้อดี ข้อเสีย ของแหล่งเงินทุนระยะสั้นได้จากบทความด้านล่างเลยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม : เข้าใจความหมายและเลือกใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นและแหล่งเงินทุนระยะยาวอย่างถูกต้อง

คราวนี้เพื่อนๆ คงรู้กันแล้วว่า แหล่งเงินทุนระยะสั้น หรือแหล่งเงินทุนระยะยาว ควรเลือกใช้ตอนไหน ก่อนจะ กู้เงินลงทุน ก็อย่าลืมพิจารณาความสอดคล้องของระยะเวลาของเงินทุน และการใช้งานด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแผนการใช้เงินในธุรกิจของเรานั่นเอง  

SHARE
47
SHARES