สินเชื่ออเนกประสงค์โดยใช้หุ้นค้ำประกัน

บริการขอสินเชื่ออเนกประสงค์โดยใช้หุ้นค้ำประกัน ดอกเบี้ยถูก ! แหล่งเงินกู้สำหรับผู้ที่อยากลงทุน กู้เงิน แหล่งเงินทุนระยะสั้น สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับบุคคลทั่วไป

สินเชื่ออเนกประสงค์

สินเชื่ออเนกประสงค์ดอกเบี้ยถูกสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีใบหุ้นอยู่ในมือ แล้วต้องการเปลี่ยนใบหุ้นเป็นเงินสดเพื่อการกู้เงินอเนกประสงค์ต่าง ๆ เพื่อนำเงินไปใช้ได้อย่างอิสระ การขอสินเชื่ออเนกประสงค์ มีกระบวนการอนุมัติสินเชื่อโดยใช้หุ้นค้ำประกันที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ขอสินเชื่ออเนกประสงค์อนุมัติเร็ว

การขอสินเชื่ออเนกประสงค์กับมันนี่วีแคน สมัครง่ายผ่าน Platform อนุมัติไวภายใน 24 ชั่วโมง

สินเชื่ออเนกประสงค์ใช้หุ้นค้ำประกัน

ช่วยส่งเสริมการหาแหล่งเงินทุนด้วยการใช้เพียงใบหุ้นค้ำประกัน มั่นใจได้ในความปลอดภัย ดูแลการโอนเงินจากบริษัทหลักทรัพย์โดยตรง

สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยถูก

สินเชื่ออเนกประสงค์หุ้นค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ ลดขั้นตอนการสินเชื่ออเนกประสงค์ ผ่านตัวกลาง สร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้ขอ และผู้ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (อัตราดอกเบี้ยเริ่มที่ 4%)

สินเชื่ออเนกประสงค์หุ้นค้ำประกัน Moneywecan

การขอสินเชื่ออเนกประสงค์ด้วยหุ้นค้ำประกันกับมันนี่วีแคนไม่ยุ่งยาก เพียงเลือกจำนวนวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระของคุณ คำนวณยอดชำระต่อเดือน และประเมินอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระเบื้องต้น จากนั้นยื่น ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ ของคุณง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน เพื่อประสบการณ์การขอสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่า

ขั้นตอนการขอสินเชื่ออเนกประสงค์

1. สมัครใช้บริการผู้กู้หรือผู้ปล่อยกู้ (ประเภทบุคคลธรรมดา) กรอกข้อมูลส่วนตัว
2. บริษัทหลักทรัพย์รับจำนำหุ้น และดูแลธุรกรรมการโอนเงินทั้งหมด
3. Moneywecan ประเมินข้อมูลของผู้ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ หุ้นค้ำประกัน พร้อมจับคู่การกู้เงิน อนุมัติขอสินเชื่ออเนกประสงค์โดยใช้หุ้นค้ำประกัน และจัดทำสัญญากู้เงิน
4. ได้รับสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับการลงทุน เซ็นสัญญา และรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ ค้ำประกันด้วยหุ้น

ตลาดสินเชื่อออนไลน์หุ้นค้ำประกันมันนี่วีแคน ให้บริการเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อผู้ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยใช้หุ้นค้ำประกันกับนักลงทุน เปลี่ยนประสบการณ์การขออนุมัติ สินเชื่ออเนกประสงค์ ให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีใบหุ้นค้ำประกัน สะดวกสบายด้วยการขอสินเชื่อหุ้นค้ำประกันบนระบบออนไลน์ ตรวจสอบได้และปลอดภัย ดูแลการโอนเงินทั้งหมดจากบริษัทหลักทรัพย์โดยตรง

เอกสารในการขอสินเชื่อ SME

ผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา
     1. ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
     2. เลขประจำตัวประชาชน
     3. เลขหลังบัตรประชาชน Laser Code
     4. วัน เดือน ปี เกิด (วว/ดด/ปป)
     5. วันหมดอายุที่ระบุไว้บนบัตรประชาชน (วว/ดด/ปป)
     6. เบอร์โทรศัพท์
     7. E-mail