สินเชื่อ SME เพื่อธุรกิจ แหล่งเงินกู้ สำหรับเจ้าของ SME โดยตรง | MoneyWeCan

สินเชื่อ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ SME ไม่มีหลักทรัพย์ มันนี่วีแคน ให้วงเงินสูง สร้างโอกาส
การขยายธุรกิจ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
โดยปราศจากเงื่อนไขการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัครง่าย อนุมัติสินเชื่อภายใน 3 วัน
จำนวนเงินกู้ที่คุณต้องการ
500,000฿

สินเชื่อ SME

สินเชื่อออนไลน์ มันนี่วีแคน เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เสริมศักยภาพธุรกิจด้วย สินเชื่อ SME ในการลงทุน ขยาย ปรับปรุง และพัฒนากิจการ สู่ความสำเร็จ ด้วยกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ SME ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจของคุณให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

อนุมัติเร็ว

ตัวเลือกสินเชื่อ SME ที่ดีกว่าของคุณ สมัครง่าย พร้อมอนุมัติเงินภายใน 3 วันทำการ

ไม่มีหลักทรัพย์

หมดปัญหาการวางหลักทรัพย์ ด้วยสินเชื่อ SME ที่ปราศจากหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่งเสริมธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง

ดอกเบี้ยต่ำ

อัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อ ผ่านตัวกลาง สร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้ขอ และผู้ให้สินเชื่อ (อัตราดอกเบี้ย 8-15% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิต)

ระบบคำนวณสินเชื่อ SME

เลือกจำนวนวงเงินกู้ และ ระยะเวลาผ่อนชำระของคุณ คำนวนยอดชำระต่อเดือน และประเมินอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระเบื้องต้น ยื่นขอสินเชื่อ SME ของคุณง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน เพื่อประสบการณ์การขอสินเชื่อ SME ที่ ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่า… ที่นี่
จำนวนเงินกู้ยืม
500,000฿
ระยะเวลาการผ่อน
18month
สรุป
ชำระต่อเดือน
1,000,000 - 2,000,000฿
ดอกเบี้ย
9.36-11.3%
ดอกเบี้ยรวม (ตลอดการกู้ยืมโดยประมาณ)
5,000฿
“เปลี่ยนประสบการณ์การขอสินเชื่อ SME ของคุณให้ดียิ่งกว่า…
ด้วย ตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan”

ขอสินเชื่อ SME เพียง 3 ขั้นตอน

1. สมัครเป็นผู้กู้ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ง่ายๆ และอัพโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์
2. แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อภายใน 3 วันทำการ ตอบรับและ List สินเชื่อของคุณบน ตลาดสินเชื่อออนไลน์ Moneywecan
3. สินเชื่อได้รับการลงทุนเต็มจำนวน เซ็นสัญญาและรับเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณทันที

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ SME

ตลาดสินเชื่อออนไลน์ มันนี่วีแคน ให้บริการเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อผู้ขอสินเชื่อกับนักลงทุน เปลี่ยนประสบการณ์การขออนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และผู้ขอสินเชื่อต้องถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 20% ของกิจการที่ขอสินเชื่อ สะดวกสบายด้วยการขอสินเชื่อบนระบบออนไลน์ ตรวจสอบได้และปลอดภัย ประเมินคะแนนเครดิตจากข้อมูลทางการเงิน เพิ่มโอกาสรับสินเชื่อ SME ได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เอกสารในการขอสินเชื่อ SME

กรอกข้อมูล และยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เปลี่ยนขั้นตอนการขอสินเชื่อ SME ให้ง่ายและรวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัย สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ใหม่ได้ ในการขอสินเชื่อครั้งถัดไป
ผู้ขอสินเชื่อเป็นบุคคลธรรมดา
     1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน
     2. ใบทะเบียนพาณิชย์
     3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
     4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% ทุกท่าน
     5. บัญชีธนาคารหลักของบริษัทแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลัง
     6. งบการเงินที่สอบทานแล้วล่าสุด
     7. รายงานเครดิตบูโรของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% ทุกท่าน
     8. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท