(สรุปมาแล้ว) SWOT Analysis คืออะไร พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์แบบง่าย ๆ

SWOT Analysis คืออะไร การวิเคราะห์สวอตดีต่อธุรกิจ SME อย่างไรบ้าง

by Donlaya C.
July 26th, 2019 • 6 minutes to read

SWOT Analysis คืออะไร

ถ้าพูดถึงการวางแผนธุรกิจ SWOT Analysis คงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนคุ้นหูกันอยู่แล้ว แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายต่อหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า SWOT Analysis คืออะไร? มีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหน… วันนี้เรามาเจาะลึกถึงการทำ SWOT Analysis กันเลยดีกว่า ขอบอกเลยว่าใครก็ตามที่ทำ ธุรกิจ SME ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด

Swot Analysis คือ หลักทฤษฎีการวิเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มักใช้วิเคราะห์สถานะขององค์กร หรือธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทำ SWOT จะนำเอาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร รวมถึงโอกาสและอุปสรรค เข้ามาใช้พิจารณา และวิเคราะห์สถานะภาพของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการใช้วางแผนงาน ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินกิจการองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงขององค์กรอย่างที่สุด  

Swot Analysis มีอะไรบ้าง

การทำ SWOT เพื่อนๆ จะต้องสามารถพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่แวดล้อมธุรกิจที่กำลังวิเคราะห์อยู่ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยสำคัญ โดย ทฤษฎี SWOT ธุรกิจ แบ่งออกเป็น ปัจจัยภายในองค์กร (Internal factors) และปัจจัยภายนอกองค์กร (External factors) ดังนี้

1.จุดแข็ง (Strengths)

จุดแข็ง คือ ข้อได้เปรียบของกิจการ หมายถึงลักษณะพิเศษหรือลักษณะเด่นขององค์กรที่เอื้อต่อการประสบความสำเร็จ สามารถนำมาใช้ประโยชน์และใช้แข่งขันกับคู่แข็งได้ ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถเฉพาะทางของผู้ประกอบในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินกิจการ การทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีของบุคลากรภายในองค์กร การมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการขององค์กร ธุรกิจที่ทำลงทุนน้อยและคืนทุนเร็ว

2.จุดอ่อน (Weakness)

จุดอ่อน คือ ข้อด้อย ข้อเสีย หรือปัญหาภายในองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ ที่สามารถนำไปสู่ความล้มเหลวของการทำธุรกิจได้ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาด้านการสื่อสารของบุคลากรภายในองค์กร การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ค่าเช่าที่ในการดำเนินกิจการมีราคาสูง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสูง 

เรื่องราวน่าสนใจ

3.โอกาส (Opportunity)

เกิดจากปัจจัยภายนอก ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในแง่ของการเอื้อประโยชน์ให้กับการดำเนินกิจการของบริษัท โอกาสต่างจากจุดแข็งตรงที่ เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กรแต่ส่งผลในทางที่ดีกับองค์กร  เป็นความได้เปรียบที่เอื้อต่อความสำเร็จของการดำเนินกิจการ ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลออกนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมที่กิจการกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ เศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขาขึ้น หรือการมีเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

4.อุปสรรค (Threats)

อุปสรรค หมายถึงความเสียเปรียบ หรือผลเสียจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกิจการ อาจนำมาซึ่งปัญหา และความล้มเหลวของกิจการได้ เช่น เศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น การเพิ่มค่าแรงของแรงงาน หรือ นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ถูกปรับให้สูงขึ้น 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT Analysis

ตัวอย่าง SWOT

มาถึงตรงนี้ เราจะลองมาดูตัวอย่างการวิเคราะห์หรือการทำ SWOT ให้ได้เห็นภาพกันมากขึ้น

ยกตัวอย่าง : ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

จุดแข็ง 

 • โรงแรมตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง
 • เนื่องจากโรงแรมเป็นธุรกิจในครอบครัว จึงมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานน้อยกว่าโรงแรมคู่แข่ง
 • เจ้าของโรงแรมมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมมาก่อน
 • กิจการมี Partner ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลายแห่งเช่น ร้านอาหาร บริการทัวร์ท่องเที่ยว ทำให้ผู้ใช้บริการที่พักกับโรงแรมได้รับส่วนลด และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

จุดอ่อน

 • มีพนักงานให้บริการและอำนวยความสะดวกจำนวนน้อย
 • ห้องพักมีลักษณะเดียวไม่มีความหลากหลาย
 • การจองห้องพักไม่สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ 

โอกาส 

 • นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ชาวต่างชาติ เช่น การยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศ 
 • นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศให้กับคนไทย เช่น การนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเมืองหลักมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้
 • มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เปิดให้บริการในจังหวัด 

อุปสรรค

 • เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง ทำให้คนมีเงินใช้จ่ายในการท่องเที่ยวน้อยลง
 • นักท่องเที่ยวเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นิยมการเข้าพักในรูปแบบของโฮมสเตย์มากขึ้น 
 • ข่าวเรื่องมลภาวะทางอากาศ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ลดน้อยลง 

การทำ SWOT Analysis ถือเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการ หรือผู้นำองค์กร เพราะช่วยให้ผู้ประกอบการมองสภาวะภายใต้การดำเนินกิจการของธุรกิจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ SWOT Analysis ยังมีประโยชน์ในการช่วยวางแผนการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ของกิจการได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันจุดแข็งของบริษัท การนำโอกาสที่มีมาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ และความสำเร็จให้กับกิจการ รวมทั้งการป้องกันและวางแผนจัดการกับจุดอ่อนและอุปสรรค 

การจัดทำ SWOT Analysis ให้สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกกิจการ ถือเป็นการทำ SWOT ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจธุรกิจได้อย่างแท้จริง  

SHARE
51
SHARES