ประเภทของธุรกิจ SME มีกี่ประเภท มีลักษณะอย่างไร คิดจะทำธุรกิจต้องรู้ !

ประเภทของธุรกิจ SME มีกี่รูปแบบ ลักษณะเป็นอย่างไร เรื่องที่ผู้ประกอบการไม่รู้ไม่ได้ !

by Donlaya C.
June 17th, 2019 • 4 minutes to read

ประเภทธุรกิจ SME

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหันมาทำธุรกิจ SME กันมากขึ้น แต่หลายท่านจะเข้าใจความหมายของ ธุรกิจ SME หรือ ประเภทของธุรกิจ SME มากน้อยแค่ไหน แต่ละประเภทมีความหมายหรือแตกต่างกันอย่างไร ประเภทของธุรกิจ SME อะไรบ้างที่น่าสนใจลงทุน ต้องประกอบอะไรบ้าง วันนี้เรามาทำความรู้จักกัน

ธุรกิจ SME คืออะไร

SME วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่ทำการดำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต จำหน่าย ขนาดย่อม เป็นธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้การควบคุมของธุรกิจหรือบุคคลอื่นบุคคลใด อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนในการลงทุนต่ำ และมีพนักงานจำนวนน้อยนั่นเอง

ธุรกิจ SME ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งเรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม พ.ศ.2543 โดยตามกฎหมายฉบับนี้นั้นได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการกำหนดว่าใครบ้างที่จะได้ขึ้นชื่อว่า เข้าข่ายเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งจะประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวง ก่อนหน้านี้จะใช้เกณฑ์ในการวัดว่า ธุรกิจไหนเป็น เอสเอ็มอี จำแนกตามประเภทของธุรกิจ SME ดังนี้

การแบ่งประเภทของธุรกิจ SME

ประเภทของธุรกิจ SME หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่ดำเนินการครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ซึ่งได้แก่ การผลิต การค้า และ การบริการ

1. ธุรกิจ SME ด้านการผลิต

เป็นกลุ่มธุรกิจ SME ที่สามารถครอบคลุมกระบวนการ การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ เหมืองแร่ นับได้ว่าเป็น ประเภทของธุรกิจ SME ที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะช่วยในด้านตัวธุรกิจ การจ้างงาน และกำลังคนได้เป็นอย่างดี

– เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท

– เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน

2. ธุรกิจ SME ด้านการบริการ

เป็นกลุ่มธุรกิจ SME ที่สามารถครอบคลุมในด้านของกำลังทรัพย์ และกำลังคนได้เป็นอย่างดี เพราะการบริการเกิดขึ้นตลอดเวลา

– เป็นประเภทธุรกิจ SME ขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท

– เป็นประเภทธุรกิจ SME ขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน

3. ธุรกิจ SME ด้านการค้าส่ง

เป็นกลุ่มธุรกิจ SME ที่สามารถครอบคลุมกระบวนการในรูปแบบการนำเข้า ส่งออก หรือ การค้าต่าง ๆ ในประเทศ

– เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท และค้าปลีก วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 30 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 60 ล้านบาท

– เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 25 คน และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 50 คน และค้าปลีกวิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน และวิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 30 คน

อ่านเพิ่มเติม : 7 ธุรกิจ sme ที่น่าสนใจ มาแรงในปี 2019 มีอะไรบ้าง

รูปแบบของธุรกิจ SME

โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบของธุรกิจ SME จะมีปัจจัยสำคัญที่แตกต่างกันไปตามขนาดธุรกิจ ได้แก่ ปริมาณการผลิต จำนวนงานที่จัดหา จำนวนพนักงานที่มีอยู่ ซึ่งหลัก ๆ แล้วลักษณะรูปแบบของธุรกิจ SME จะแบ่งเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ คือ ธุรกิจ SME ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก

1. ธุรกิจ SME ขนาดใหญ่

รูปแบบของ ธุรกิจ SME ขนาดใหญ่ นี้แสดงโดย บริษัท ที่ทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ หรือ ทั่วโลก คือไม่มีพรมแดนที่นี่ บริษัท เหล่านี้เปิดสาขาโรงงานและโรงงานผลิตของตนเองทุกสาขาทั่วโลก และมีงานทำเพื่อคนหลายแสนคน รายได้ที่นี่มีหลายพันล้านเหรียญ

ตัวอย่างธุรกิจขนาดใหญ่

เช่น ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า Sony, LG, Samsung หรือ ธุรกิจรถยนต์ BMW, MERCEDES, TOYOTA, HONDA. หรือธุรกิจเครื่องดื่ม PEPSI, COCA COLA, FANTA.

2. ธุรกิจ SME ขนาดกลาง

ลักษณะของ ธุรกิจ SME ขนาดกลาง รวมถึงนักธุรกิจและบริษัทที่มีธุรกิจขยายไปทั่วเมืองหรือแม้แต่ภูมิภาคสำหรับงานที่ให้ไว้ในกรณีนี้ จำนวนของพวกเขาอาจเป็นจำนวนหลายสิบหรือหลายร้อยหน่วย

ตัวอย่างธุรกิจ SMEขนาดกลาง

เช่น บริษัทขนส่งที่ดำเนินการขนส่งในพื้นที่ เช่น ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ Kerry NINJA หรือธุรกิจความงาม สปา, ธุรกิจโรงเรียนสอนพิเศษ, ธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

3.ธุรกิจ SME ขนาดย่อม

รูปแบบของ ธุรกิจ SME ขนาดย่อม คือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กประกอบด้วยผู้ประกอบการรายย่อย และบริษัททุกประเภทที่ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ในพื้นที่เล็ก ๆ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมผู้ชมในพื้นที่จำกัดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ธุรกิจขนาดเล็กยังมีงานที่ค่อนข้างน้อยอยู่

ตัวอย่างธุรกิจขนาดย่อม

เช่น ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติ, ธุรกิจขายของออนไลน์, ธุรกิจสอนพิเศษ

ดังนั้น.. การจำแนก ประเภทของธุรกิจ SME จะแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ ส่วนมากแล้วในประเทศไทยจะแบ่งประเภทของธุรกิจ SME เป็นแบบขนาดกลางและขนาดย่อย ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่จะมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่นั้นจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งเกรงว่าทางผู้ประกอบการ SME นั้นจะมีกำลังการจ่ายเบี้ยไม่ทัน หากไม่ใช่การค้าที่ได้กำไรเยอะแล้ว ความเสี่ยงในการทำธุรกิจนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะล้มเหลวสูงมาก

SHARE
51
SHARES