ธุรกิจแฟรนไชส์ คืออะไร มีกี่ประเภท อยากทำธุรกิจส่วนตัวอย่าพลาดเด็ดขาด !

by Donlaya C.
July 16th, 2019 • 6 minutes to read

ธุรกิจแฟรนไชส์ คืออะไร

ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ วิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจ โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชสน์ซี ส่วนทางบริษัทให้สิทธิเครื่องหมายการค้าซึ่งถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิถือว่าไม่ถูกต้อง ต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะถ้าไม่มีเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้ 

รวมทั้งต้องมีความเชี่ยวชาญ หรือ Know How ในการทำธุรกิจที่จะถ่ายทอดให้แฟรนไชส์ซีในรูปแบบของการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อที่จะให้รูปแบบวิธีดำเนินธุรกิจในทุก ๆ สาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

การจัดธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์จะต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ กับผู้ที่ต้องการมาลงทุน ซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อเป็นธุรกิจก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงิน ๆ ทอง ๆ มาเกี่ยวข้อง 

ในระบบแฟรนไชส์ก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะเช่น คำว่า ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น Initial Franchise Fee บ้างก็เรียกว่า ค่าสิทธิ์แรกเข้า หรือ Entrance Fee เป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของระบบแฟรนไชส์ที่แฟรนไชส์ซี ที่จะต้องจ่ายให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ เพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้นเราลองมาทำความรู้จักกับคำว่า ‘ แฟรนไชส์ ‘ กันก่อนดีกว่า ว่าหมายถึงอะไรกันแน่

แฟรนไชส์ ( Franchise ) คืออะไร

แฟรนไชส์ ( Franchise ) เป็นประโยคที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง สิทธิพิเศษหรือสิ่งที่บริษัทมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจที่ครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอนทุกระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์ ได้โดยไม่ต้องมีความรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน

ในลักษณะการถ่ายทอดรูปแบบของการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการขาย การบริหาร การผลิต การตลาด เพื่อต้องการให้รูปแบบ และวิธีดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในทุกสาขาอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 7 สิ่งที่ควรรู้ถ้า อยากทำธุรกิจส่วนตัว ขอบอกเลยว่าต้องอ่าน ! ไม่งั้นพลาดมาก ๆ

แฟรนไชส์ มีทั้งหมดกี่ประเภท

ธุรกิจแฟรนไชส์ มีกี่ประเภท

โดยหลัก ๆ แล้ว ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. Product and Brand Franchising

ลักษณะแฟรนไชส์ระบบนี้มีลักษณะ คือ การที่ผู้ผลิตสินค้าให้สิทธิบุคคลอื่นในการขยายสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยแฟรนไชส์

เป็นระบบแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตด้วย เช่น แฟรนไชส์ชานมไข่มุก

2. Business Format Franchising

ธุรกิจแฟรนไชส์ลักษณะนี้เป็นการให้สิทธิบุคคลอื่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อขายสินค้าหรือบริการโดยใช้เครื่องหมายการค้าของแฟรนไชส์ซอร์ และสิ่งสำคัญที่ต่างจากประเภทแรก คือการใช้ระบบการดำเนินธุรกิจที่พิสูจน์แล้วของแฟรนไชส์ซอร์

เป็นระบบแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต เพื่อขายสินค้าหรือบริการ โดยมีการถ่ายทอดวิธีการดำเนินธุรกิจแบบร้านมาตรฐาน เช่น แฟรนไชส์กาแฟ

3. Conversion Franchising

เป็นระบบแฟรนไชส์ที่พัฒนามาจากแฟรนไชส์ประเภท Business Format โดยการออกแบบระบบเพื่อเปลี่ยนร้านค้าอิสระที่มีอยู่ในระบบนั้น ๆ ให้เข้ามาร่วมในระบบแฟรนไชส์เพื่อได้ประโยชน์ร่วมกันทางการค้าและทำโฆษณาร่วมกันในระดับประเทศ

เป็นระบบแฟรนไชน์ที่ให้สิทธิเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ซอร์ รวมถึงการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต โดยผู้ผลิตได้เปลี่ยนธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้เปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบใหม่

ธุรกิจแฟรนไชส์ มีลักษณะเป็นแบบไหน

การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ มีลักษณะอย่างไร

แฟรนไชส์มีลักษณะของการลงทุนหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะต้องมีองค์ประกอบเป็นปัจจัยสำคัญ 3 ประการได้แก่

1. แฟรนไชส์ซอร์ และ แฟรนไชส์ซี

จะต้องมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่าย ก็คือ แฟรนไชส์ซอร์ และ แฟรนไชส์ซี ซึ่งมีการตกลงร่วมในการทำธุรกิจร่วมกันทั้งมีสัญญาและไม่มีสัญญา

2.มีเครื่องหมายการค้าระบุอย่างชัดเจน

จะต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือบริการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบ ระบบธุรกิจ และใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ระบบการจัดการธุรกิจอาจจะเป็นเครื่องมือ หรือ สูตรที่คิดค้นขึ้นมาเอง ในการผลิตสินค้า หรือบริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand เดียวกัน

3. มีการจ่ายผลตอบแทนแฟรนไชส์

ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่างคือ ค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า Franchise Fee และค่าตอบแทนผลดำเนินการ Royalty Fee

ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน การลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์หรือ แบรนด์สินค้านั้นเพียงอย่างเดียว ยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่น เช่น กลุ่มลูกค้า ทำเลที่เหมาะกับการลงทุน ขนาดของธุรกิจ งบประมาณ และ รูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เราเลือกลงทุน

ดังนั้นการลงทุนทำ ธุรกิจแฟรนไชส์ จึงต้องศึกษาในรายละเอียดให้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ มีระบบขั้นตอนการทำงานในมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการลงทุนทำแฟรนไชส์ได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งถ้าท่านเจอแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและต้องการลงทุนเพิ่มให้เงินงอกเงยแต่ยังขาดแหล่งเงินทุน ท่านสามารถมองหาสินเชื่ออเนกประสงค์อย่างสินเชื่อหุ้นค้ำประกัน Moneywecan ได้เช่นกัน เราพร้อมส่งเสริมทุกการลงทุนผ่านการวางหุ้นค้ำประกันแบบระยะสั้น ที่มีอัตราก่อนผ่อนชำระรายเดือนแบบต่ำ 😊

SHARE
48
SHARES