บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คืออะไร ต้องมีรายได้เท่าไหร่ ถึงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้

by Donlaya C.
March 31st, 2021 • 4 minutes to read

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คืออะไร

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัทที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ และได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือตลาด mai ตามขนาดของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเอาบริษัทเข้าตลาดนั้น ทำให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ อย่างเช่น หุ้น IPO ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น OR นั่นเอง 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีรายได้เท่าไหร่

เกณฑ์กำไรของบริษัทที่ยื่นคำขอนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คือ 

1.เกณฑ์กำไร (Profit Test) ของบริษัทที่ขอนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

มีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้โดยต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการสั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

  • มีผลการดำเนินงาน > 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง > 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ
  • มีกำไรสุทธิใน 2 หรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกัน > 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิ > 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : สอนมือใหม่ อยากเล่นหุ้น ศึกษาเทรดหุ้น และสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทุน ทำให้ความเสี่ยงน้อยลงได้

2.เกณฑ์กำไร (Profit Test) ของบริษัทที่ขอนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

มีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้โดยต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการสั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

  • มีผลการดำเนินงาน > 2 ปี โดยอยู่ภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง > 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ
  • มีกำไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอ > 10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ข้อดี-ข้อเสียของการถือหุ้นระยะยาว มีอะไรบ้าง ใครคิดจะลงทุนในระยะยาวควรอ่านมากๆ

บริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วดีอย่างไร

  •  มีโอกาสได้แหล่งเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากดอกเบี้ย
  • เพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาบริหารกิจการให้เติบโตและบรรลุเป้าหมาย 
  • เป็นการเสริมสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทได้ 
  • สร้างความภักดีและความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายในองค์กร
  • หนึ่งในช่องทางการขยับขยาย Scale up ธุรกิจ 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : แนะนำ 10 หุ้น ที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง หนี้สินต่ำ น่าลงทุน จะมีตัวไหนบ้างมาดูกัน

ซึ่งผู้ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็จะมีสถานะเหมือนเจ้าของกิจการตามสัดส่วนหุ้นที่ถือครองไว้ โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือหุ้นปันผล นอกจากนี้ยังมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาซื้อขายอีกด้วย สุดท้ายนี้ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกคนนะคะ

SHARE
57
SHARES