P2P Lending Platform คืออะไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง

by Donlaya C.
January 27th, 2020 • 4 minutes to read

P2P Lending

สินเชื่อ P2P Lending เป็นชื่อบริการกู้ยืมเงินที่บางคนอาจได้ยินกันมาบ้างแล้ว ไม่มากก็น้อย ปัจจุบันมีหลากหลาย Platform ในประเทศไทยกำลังเปิดให้บริการ หรือกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นผู้ให้บริการจากภาครัฐ เชื่อว่าในปี 2020 นี้เอง คนไทยจะได้เห็น และอาจมีโอกาสเป็นตัวเลือกให้ใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนทางเลือกรูปแบบใหม่กันอยู่แน่ ๆ แล้ว P2P Lending คืออะไร ? วันนี้ ไปเจาะลึกกัน !!

P2P Lending คืออะไร

P2P Lending คือ การระดมทุนจากมวลชนรูปแบบหนึ่งในรูปแบบของ Debt Crowdfunding โดยมีคำจำกัดความของการระดมทุนแบบ P2P Lending หมายถึง การกู้ยืมกันระหว่างบุคคลต่อบุคคล โดยผ่านระบบออนไลน์ที่มีตัวกลางหรือ Platform ในการจับคู่ ผู้กู้ และ นักลงทุน ในลักษณะ Matchmaker และจัดให้มีการทำสัญญาสินเชื่อ รวมถึงการลงนามสัญญาเงินกู้ด้วย 

โดยจุดเด่นอย่างหนึ่งของการกู้ยืม สินเชื่อ P2P Lending คือ การระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding ที่มีตัวกลางเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการระดมทุนจากนักลงทุนจำนวนมาก เพื่อปล่อยกู้ หรือให้สินเชื่อกับผู้กู้นั่นเอง 

อ่านเพิ่มเติม : Crowdfunding คืออะไร มารู้จักและทำความเข้าใจก่อนคิดจะลงทุน

ซึ่งด้วยหลักการของ P2P Lending ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติเงินสินเชื่อของผู้กู้

การสมัครสินเชื่อ P2P Lending ใช้อะไรบ้าง

ในการสมัครขอสินเชื่อ P2P Lending อย่างผู้ที่ได้รับอนุญาติให้ดำเนินการเป็น Platform สำหรับการกู้ยืมเงินในรูปแบบนี้ สามารถดำเนินการได้ไม่ยาก และใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถรู้ผลการอนุมัติเงินได้แล้ว ไปดูกันเลยว่า การสมัครสินเชื่อ P2P Lending ต้องดำเนินการยังไงกันบ้าง

1. เข้าเว็บไซต์ www.moneywecan.com (อยู่ระหว่างการพิจารณาใบอนุญาติ) ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้กู้หรือนักลงทุนที่สนใจ สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาได้

2. กรอกข้อมูลว่าเป็นนักลงทุน หรือผู้กู้

3. ผู้กู้ Upload เอกสารสำหรับใช้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

4. รอผลการอนุมัติสินเชื่อภายใน 24 ชั่วโมง

5. กรณีสินเชื่อผ่านการอนุมัติ Project การกู้ยืมเงินของผู้กู้จะถูกแสดงบนหน้า Marketplace เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจร่วมระดมทุนนำเงินมาลงทุน

6. เมื่อนักลงทุนระดมทุนเต็มจำนวน ผู้ให้บริการ Platform ดำเนินการให้นักลงทุนและผู้กู้ทำสัญญาสินเชื่อ และลงนามสัญญาเงินกู้ 

ข้อดี-ข้อเสีย สินเชื่อ P2P Lending 

ข้อดีของการระดมทุนบนแพลทฟอร์ม P2P Lending 

1. เป็นทางเลือกในการจัด หาแหล่งเงินทุน แก่บุคคลทั่วไป หรือเจ้าของกิจการ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการทำธุรกรรมผ่านกระบวนการออนไลน์ ตั้งแต่การสมัคร การยืนยันตัวตน ตลอดจนขั้นตอนการอนุมัติและเซ็นต์สัญญากู้ยืมเงิน

2. เพดานดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี  ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับการกู้ยืมส่วนบุคคลทั่ว ๆ ไป 

3. ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องใช้สินทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ และด้วยโครงสร้างของการระดมทุน ช่วยจำกัดความเสี่ยงของนักลงทุน 

อ่านเพิ่มเติม : ทำไม ? ผู้ประกอบการ SME จึงต้องเลือก ขอสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

4. ผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนน้อย ก็สามารถร่วมลงทุนได้ผ่านการระดมทุนบน Platform P2P Lending ที่ได้รับใบอนุญาติในการเป็นตัวกลาง

ข้อเสียของการระดมทุนบนแพลทฟอร์ม P2P Lending 

1. ผู้กู้ต้องมีการระมัดระวังไม่ให้ตนเองก่อภาระหนี้จนเกินตัว และต้องคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระหนี้อย่างถี่ถ้วน

2. ผู้ให้กู้มีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับชำระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญา เนื่องจากการระดมทุนผ่าน Platform P2P Lending เป็นการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ มิใช่การฝากเงิน จึงไม่มีการประกันเงินฝาก 

3. ผู้ให้กู้ไม่สามารถยกเลิกการให้สินเชื่อได้ หรือไม่อาจเรียกให้ผู้กู้ดำเนินการชำระหนี้ก่อนครบกำหนดได้ 

P2P Lending ถือเป็นแพลทฟอร์ม ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความดูแลและจัดการการให้บริการเจ้าของแพลทฟอร์มจากภาครัฐ ทำให้การกู้ยืมเงินแบบนี้ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจให้ผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน และนักลงทุนที่แสวงหาการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง 

SHARE
46
SHARES