เลือกประเภทในลงทะเบียน
นักลงทุน
ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็สามารถลงทะเบียนเป็นนักลงทุนได้ และคุณยังสามารถยื่นกู้จากนักลงทุนคนอื่นในระบบได้ด้วย ถ้าคุณนิติบุคคล
ผู้กู้ยืม
เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น ที่สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นกู้ได้ และ คุณยังสามารถลงทุนกับผู้ที่ยื่นกู้ในระบบได้ด้วย